Samling i nordLevi, Lappland Hvet annet år arrangerer finnene en møteplass for alle som driver med leting etter metaller i de nordiske landene. Skisportsstedet Levi i Nord-Finland ligger midt i det metalliske smørøyet, kan skryte av et topp moderne konferansesenter og har mer enn nok hotellkapasitet. På den annen side ligger det temmellig “langt fra folk”, så det er imponerende at de har klart å bygge opp en møteplass med et nesten firesifret antall deltakere. Foto: Halfdan Carstens

Samling i nord

Konferansen Fennoscandinavian Mining & Exploration (FEM) pågikk over to dager tidlig i november og samlet over 900 deltakere og 125 utstillere.

Det er den største samlingen av mineralletere i Norden. Det var få nordmenn til stede, og bare ett firma (Devico) i tillegg til NGU fant det nødvendig å være til stede med stand. Det forteller kanskje litt om hvordan bransjen har det nå.
Det har vært gruvedrift i Finland siden det 16. århundret, men tidlig på 1900-tallet trodde de fleste at alle forekomstene var tomme. Funnet av kobberforekomsten Outokumpu (nå nedlagt) endre dette fullstendig og la grunnlaget for en industriell utvikling som varte langt inn på 1980-tallet. Men en ny nedtur fulgte, og det var først tidlig på 2000-tallet – i kjølvannet av økte metallpriser – at det ble en ny boom.
I dag finnes metallgruver over hele landet, og Finland ligger langt foran Norge i utforskningen av mulige ressurser. Dette skyldes ikke minst at GTK – finnenes svar på NGU – har gjort en formidabel innsats med datainnsamling og kartlegging. GTK skryter av at de har funnet nærmere 20 forekomster som har ledet til gruvedrift.

NGU sterkt til stede Norge var rimeligvis ikke godt representert på FEM. Men NGU promoterte de mulighetene som de internasjonale gruveselskapene har i Norge. Foto: Halfdan Carstens

NGU sterkt til stede
Norge var rimeligvis ikke godt representert på FEM. Men NGU promoterte de mulighetene som de internasjonale gruveselskapene har i Norge.
Foto: Halfdan Carstens

Relaterte artikler
Unik sjanse for norsk stein
Fordi stein er kultur

X