Selger til japanereEngebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane huser en forekomst av rutil og granat som står fram som ganske enestående i verden. Forekomsten danner en 2,5 km lang og noen hundre meter bred linse som går parallelt med Førdefjorden. Den er avgrenset gjennom 21 000 meter med borekjerner. Geologene har imidlertid gode indikasjoner på at malmen fortsetter i dypet, samt mot både øst og vest. Forekomsten kan altså være større enn det de foreløpige reservetallene viser. Fremtidige boringer vil gi avklaring om dette. Bildet viser at det planlagte prosessanlegget vil ligge på Engjabøneset rett under det verdifulle fjellet. Foto: Nordic Mining ASA

Selger til japanere

Nordic Mining har inngått en intensjonsavtale om å selge en vesentlig del av den planlagte rutilproduksjonen fra virksomheten i Naustdal.

Intensjonsavtalen er med et japansk handelshus. Japanerne vil også bidra med en betydelig andel av byggefinanseringen, skriver Nordic Mining i en børsmelding.

I november 2017 inngikk Nordic Mining en samarbeidsavtale med amerikanske Barton Group vedrørende salg og kommersielt samarbeid for granatprodukt fra Engebø og kapitalinvesteringer i prosjektet. Ved inngåelse av intensjonsavtalen med det japanske handelshuset, har selskapet derved sikret seg kunder for begge mineralene som vil bli produsert på Engebø.

Begge selskapene som Nordic Mining har inngått avtale med har intensjon om å bidra med finansiering av prosjektet.

– Det japanske handelshuset, som foreløpig ikke vil navngis, uttaler at det er deres prioritet å sikre langsiktig tilgang til kvalitetsråstoff og at samarbeidet med Nordic Mining er en del av deres forretningsstrategi.

Les også «Gjennombrudd for Nordic Mining» og «Fra prosejkt til langsiktig industri«.

 

X