Snart på 500 mKjell Johansen fra GEO DRILLING i full konsentrasjon under boringen av det første dype hulle i Fensfeltet. Foto: Halfdan Carstens

Snart på 500 m

Boringen av det andre dype hullet i Fensfeltet er godt i gang. Det første ble avsluttet på 1001,5 m i slutten av januar.

– Til tross for store problemer med snø og kulde holder vi stort sett planen, sier Jan Steinar Rønning ved NGU. Han er prosjektleder for boringen av 2 dype hull i Fensfeltet (GEO 01/2018, side 42-44: «På vei mot 1000 meter»).
Det første ble avsluttet på 1001,5 m den 27. januar («Borer midt inne i vulkanrøret«), og umiddelbart etterpå startet boringen av den andre.
– Nå er vi nede på nesten 500 meter, og for det meste har vi boret gjennom rauhaugitt, slik vi hadde håpet på. Men vi har også truffet på damtjernitt.
Rauhaugitt er den mest lovende bergarten med henblikk på kommersielle ressurser fordi den inneholde sjeldne jordartsmetaller bundet opp i store krystaller.
– I det første hullet harvi en problemsone ved 512 meter der store mengder stein har rast ut og blokkert for logging noen meter lengre ned. Derfor er vi nødt til å gå tilbake etter at vi har avsluttet det andre hullet for å renske opp i det første, sier Rønning.
Han forventer at GEO DRILLING kommer opp med et forslag til løsning for hvordan hullet skal klargjøres slik at NGU kan få gjort alle ønskede målinger.
Boringen av det andre hullet forventer Rønninger ferdig i løpet av april.

X