Søker om prøveboring

Søker om prøveboring

Fylkesgeolog Sven Dahlgren har søkt staten om 5 millioner kroner til å prøvebore på Fensfeltet på Ulefoss.

Det skriver nrk.no i en nyhetsoppdatering.
I følge et anslag fra Fylkesgeologen inneholder feltet mineraler og sjeldne jordarter til en verdi av minst 500 milliarder kroner.

X