Søker om prøveboring

Søker om prøveboring

Det skriver nrk.no i en nyhetsoppdatering.
I følge et anslag fra Fylkesgeologen inneholder feltet mineraler og sjeldne jordarter til en verdi av minst 500 milliarder kroner.

X