Stopper utgraving på Seiland

Stopper utgraving på Seiland

Fredag sendte Alta kommune stoppordre til ekspedisjonen på Seiland i Vest-Finnmark.

I en stoppordre som ble oversendt Jan Erik Larsen på fredag het det:
«Under befaringen ble følgende ulovlige forhold avdekket: Det var utført vesentlig terrenginngrep i marka, større enn omsøkt. I henhold til plan og bygningsloven er vesentlig terrenginngrep søknadspliktig.»
Larsen sier til NRK at han mener de har holdt seg innenfor vedtaket som ble gjort av Direktoratet for mineralforvaltning.
– Det er mye som tyder på at de som har fått undersøkelsesretten har tatt seg til rette og gått mye lengre enn den tillatelsen de har. Vi har derfor bestemt oss for å sende ut en stoppordre for å få avklart hvilke rettigheter de har og hva de har lov til å gjøre der ute, sier rådmann i Alta kommune Bjørn Atle Hansen til NRK.
Les hele saken på nrk.no

X