Stortingspolitiker ut mot sametinget

Stortingspolitiker ut mot sametinget

Vi fremstår som en bananrepublikk! Det uttaler stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen om Sametingets brev til banker om ikke å investere i Nussir.

Bakke-Jensen reagerer kraftig på Sametingsrådets brev til internasjonale banker, der de ber om at de frastår å investere i Nussir.
– Dette er en form for aksjoner som er uverdig. Det er rett og slett for jævlig at vi har folk som er satt i posisjon og har mulighet til å agere på denne måten, sier Frank Bakke-Jensen som sitter i Stortingets næringskomité til NRK.
Stortingspolitikeren mener Sametingsrådet ødelegger den demokratiske prosessen i spørsmålet om gruvedrift og sjødeponi i Repparfjord.
– Vi framstår som en bananrepublikk. Det er veldig skadelig det som skjer nå, og er et forsøk på utpressing, sier stortingsrepresentanten for Høyre som mener Sametingsrådet med brevet opptrer som aksjonistdemonstranter.
Bakke-Jensen mener Sametingsrådets fremtreden ødelegger for mer enn bare mineralnæringen, men også for olje. og gassnæringen, sjømatnæringen og reiselivsnæringen.
Bakke-Jensen får støtte fra Finnmark Arbeiderparti, som mener at Sametinget går for langt i sin oppfordring til bankene.
Har rett til å informere om vedtak
Sametingsrådet mener på sin side at ettersom de har fattet vedtak om at aktiviteten til Nussir vil gi negative konsekvenser for Repparfjorden og reindriften, har de rett til å informere om dette:
– Sametinget må kunne ha anledning om å informere om de vedtakene vi har gjort, sier Silje Karine Muotka som er medlem av Sametingsrådet.
– Det er ganske spesielt at en stortingsrepresentant går ut og mener at et urfolksorgan som sametinget ikke skal ha muligheter til å både ytre oss og jobbe i tråd med de vedtakene som er gjort i den folkevalgte forsamlingen, sier Muotka.
Fylkestingsrepresentant for Venstre, Trine Noodt gir sin støtte til Muotka og Sametingsrådet.
– Hvis sametingsrådet ønsker å ta kontakt med interessenter eller andre, så er det deres fulle rett til å gjøre det. Vi har ytringsfrihet i dette landet, så får interessentene ta den henvendelsen for det det er, sier Noodt.
Saken i sin helhet kan du lese på nrk.no

X