Motstand mot deponi

Motstand mot deponi

Norsk Gjenvinning ønsker å deponere lavradioaktive gruvemasser ved Borge pukkverk i Fredrikstad. Men de møter motstand lokalt.

Norsk Gjenvinning har søkt om å deponere 14 000 tonn radioaktivt material fra tidligere gruvedrift ved Søve gruve i Telemark. Massene skal deponeres der Borge pukkverk i Fredrikstad tidligere har tatt ut stein.
Men lokalt er engasjementet mot deponeringsplanene stort, ifølge nrk.no.
Tirsdag møtte Norsk Gjenvinning på et folkemøte for å berolige innbyggerne, men de som møtte opp lot seg ikke overbevise, skriver nrk.no.
Deponiet i Fredrikstad har tillatelse til å ta imot 350 000 tonn alunskifer og andre radioaktive syredannede bergarter, men siden gruveavfallet fra Telemark er en ny type har Norsk Gjenvinning nå sendt en egen søknad om dette.

Newer Post
Older Post
X