Vil bevilge 25 millioner

Arbeiderpartiet vil satse på mineralnæringen etter regjeringens bråstopp i fjor. Partiet vil derfor foreslå en bevilning på 25 mill. kr. for neste år.

Arbeiderpartiet vil gi ny fart for mineralnæringen og bevilger 25 millioner ekstra til kartlegging i sitt alternative statsbudsjett.
I statsbudsjettet i fjor kuttet regjeringen 25 millioner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) og som et resultat stoppet kartleggingen av mineralforekomster helt opp. Denne kartlegging av landet er avgjørende for å legge til rette for ny industriutvikling.
– Kuttene kom ikke fordi vi ikke syns dette er viktig, men fordi vi i en ekstraordinær situasjon måtte ha penger til å håndtere flyktningestrømmen, sa statssekretær Grete Ellingsen (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på Geonor-konferansen i Mo i Rana før påske, i hht. High North News.
Overraskelsen var derfor stor da årets statsbudsjett videreførte kuttene.
– Regjeringen lovte i Sundvollen-erklæringen å satse på mineralnæringen, men nå har vi fasiten: det skjedde ikke, sier Odd Omland stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
– Dette er alvorlig. Mineralnæringa er viktig og Arbeiderpartiet vil satse og legg til rette for økt verdiskaping. Alle industrielle verdikjeder trenger mineraler og det kan også føre til viktige distriktsarbeidsplasser, legger Omland til.
Arbeiderpartiet vil derfor i sitt alternative statsbudsjett som legges frem torsdag bevilge 25 millioner mer til NGU.
– Ett av mange distriktskutt i næringspolitikken
I fjor brukte blant annet Nordland av de regionale utviklingsmidlene for å få satt i gang kartlegging. I årets statsbudsjett kuttet regjeringen disse midlene ytterligere. Arbeiderpartiet vil øke disse midlene med 200 millioner i sitt alternativ.
– Dette bekrefter en regjering som nedprioriterer distriktene i næringspolitikken. Vi har sett store kutt i regionale utviklingsmidler, for reiseliv, mineralnæringen og romfart, avslutter Omland.

X