Vil ha storbanker ut

Vil ha storbanker ut

I et brev ber Sametinget fem internasjonale storbanker om å trekke seg ut av selskapet.

Brevet fra Sametinget er adressert til storbankene UBS, HSBC, Citigroup, Credit Suisse og Morgan Chase, som til sammen har holdt eierposter på 35 prosent av aksjene i gruveselskapet.
Banken UBC var nest største eier med 19,8 prosent av aksjene i Nussir og ga nylig Sametinget beskjed om at den hadde solgt aksjene før den mottok brevet fra Sametinget. De andre bankene har ikke svart.
– Sametinget må få lov å gjøre det det føler for. Påstandene fra Sametinget får stå for dets regning, det er ikke fakta, sier daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt. (©NTB)
hegnar.no

X