Vil styrke tillit og troverdighet Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) kastet glans over Norsk Bergindustris initiativ for å innføre et system hvor næringens bærekraftinnsats blir målt og formidlet til offentligheten. Foto: Halfdan Carstens

Vil styrke tillit og troverdighet

Mineralnæringen trenger samfunnsaksept, og et canadisk system med egenrapportering er nå i ferd med å bli innført for å sikre at industriens bærekraftmål blir oppfylt.

– Endelig er vi her. Jeg er glad og stolt på vegne av en hel næring, sa Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning, da Norsk Bergindustri markerte at arbeidet med å få etablert et transparent system som måler bærekraft nå er skikkelig i gang.

Referansen går til Towards Sustainable Mining – TSM – som altså er på full fart vei inn i den norske bergverksnæringen. Det var på tide, mente hun, for selv om Mineralloven forplikter, er det et sterkt behov for å ha et felles system for å måle og synliggjøre den innsatsen industrien gjør for å utvikle seg i takt med resten av samfunnet.

– Styrken er at arbeidet gjøres av næringen selv, påpekte hun.

Grini takket samtidig Nærings- og fiskeridepartementet for den støtten det har gitt i den innledende fasen, og statsråd Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) kvitterte med å konstatere at dette var en viktig dag for norsk mineralindustri.

Selv beviste hun at hun hadde hun gjort hjemmeleksen ved å fortelle at det finnes 40 grunnstoffer i en telefon, og at ett av disse kommer fra Elkem Tana i Finnmark («Mitt geofunn»: GEO 07/2019), samt at Europa forbruker 20 prosent av verdens mineraler, men kun klarer å produsere noen få prosent selv.

– Vi trenger mineraler for vår moderne livsform, slo hun fast, og indikerte vel samtidig at også Norge må ha en mineralindustri.

«Det er opp til bergindustrien om TSM blir en suksess

Men, bransjen har et hav av utfordringer å ta tak i, og det er nettopp disse som er bakgrunnen for TSM-initiativet.

– Næringens utfordring er belastningen på lokalsamfunn og miljø, og vi må gjøre denne så liten som mulig ved at bransjen reduserer de negative effektene og bidrar til at den blir akseptert, mente regjeringens representant.

  • Jeg har tro på TSM, og hvis dere lykkes, vil folk flest se mer positivt på næringen, konkluderte Lucie Katrine Sunde-Eidem.

Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, smilte fra øre til øre. Dette likte hun å høre, for endelig er foreningen i gang med det møysommelig arbeidet med å få på plass et verktøy for å organisere, systematisere og rapportere bærekraftarbeidet blant medlemmene.

– Dette er viktig for å synliggjøre samfunnsaksept, påpekte hun, og viste til at bergindustrien gjerne forbindes med dårlig rykte mht. støy, støv, HMS, inngrep i naturen og problemet med overskuddsmasser, forklarte hun.

– Vi trenger måltall, men vi mangler fakta å vise frem, la hun til, og viste til at det langt fra er nok at hver enkelt bedrift skryter av seg selv.

Vi forstod det slik at dokumentasjon – i et transparent system – er nøkkelen.

TSM-konseptet kommer fra The Mining Association of Canada. Canadierne begynte å utvikle det tidlig på 2000-tallet, og i mars i år ble Norge medlem da Norsk Bergindustri formelt signerte en avtale om å tre inn. De andre medlemslandene er, foruten Canada, Spania, Filippinene, Argentina, Botswana og Finland, mens Australia, Brasil, Sør-Afrika, og visstnok flere andre, er i oppstartsfasen.

“Towards Sustainable Mining (TSM) is the Mining Association of Canada’s commitment to responsible mining. It is a set of tools and indicators to drive performance and ensure that key mining risks are managed responsibly at our members’ facilities.

Medlemmene i Norsk Bergindustri skal selv rapportere egen virksomhet. Men før de kommer så langt, skal en Ekspertgruppe – som består av representanter for næringen – utarbeide et rigid system for hvordan dette gjøres. For å sikre at dette skjer på samfunnets premisser, er det opprettet en egen Referansegruppe som består av representanter som ikke tilhører mineralnæringen, herunder annen industri, arbeidsgivere, arbeidstakere, miljøvernorganisasjoner, urbefolkningen, lokalsamfunn og akademia.

– Prinsippet er at Referansegruppen skal være så nøytral og uavhengig som mulig av Norsk Bergindustri, påpekte Hall.

Hun trakk frem tre hovedstolper som TSM-systemet skal levere innenfor: Samfunn og mennesker, Miljøforvaltning og Energieffektivitet.

Når systemet er oppe og går, kanskje allerede om tre år (?), vil bedriftene drive med egen karaktersetting etter skalaen C (lover og regler følges) – B – A – AA – og AAA, hvor AAA er best, og som vil kreve at bedriften virkelig har lagt sjelen i å tilpasse seg samfunnets krav i alle henseende.

– Arbeidet med TSM skal gi utviklings- og måltall som kan brukes i bedriftenes kommunikasjon med resten av samfunnet, sier Hall, og viser til at denne type egenvurdering faktisk har gitt mineralindustrien i Canada større tillitt.

Og for dem som måtte være i tvil, bedriftenes egenmeldinger vil bli revidert av uavhengige eksperter (revisorer).

– TSM har vist seg som et veldig godt verktøy for kommunikasjon og samarbeid med lokalmiljøer og grupper som i utgangspunktet har lav kjennskap til bergindustrien, konkluderte Anita Helene Hall.

Nå er det opp til industrien å levere. Samfunnet venter.

X