«Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann»

«Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann»

Etter fem års studier kommer MarMine-prosjektet med oppløftende opplysninger vedrørende mineralpotensialet på midthavsryggen mellom Norge og Grønland.

Det er gjennom analyser av innsamlede data og flere hundre kilo prøver på midthavsryggen at MarMine-prosjektet har endt opp med denne konklusjonen.

Det gjenstår fremdeles et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes, mener prosjektledelsen.

Ikke minst viser prosjektet at det fortsatt gjenstår arbeid når det gjelder å forstå de miljømessige effektene av slik mineralutvinning.

Under konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 20. og 21. oktober 2021 holder Steinar Ellefmo, AssosciateProfessor at NTNU, foredraget Quantifying the Unknown.

PROGRAM OG REGISTRERING

MarMine-prosjektet ble etablert i 2015, og i forrige uke ble det holdt et avsluttende seminar der hovedfunnene fra prosjektet ble presentert.

Prosjektet er et såkalt kompetansebyggende prosjekt for næringslivet finansiert av Norges Forskningsråd og de 14 industripartnerne som deltok. Prosjektet ble ledet av NTNU, med NIVA og NGU som forskningspartnere.

Video om prosjektet (6 min).

Prosjektets målsetning har vært å se nærmere på det teknologiske potensialet for havbunnsmineraler i norsk farvann, primært langs den midtatlantiske ryggen hvor store mengder mineraler avsettes fra hydrotermale systemer på havbunnen.

Prosjektet hadde følgende delmål:

  • Identifisere og samle inn prøvemateriale. Prosjektet samlet inn flere hunder kilo prøvemateriale, primært fra lokaliteten Lokeslottet. Prosjektet gjennomførte den første prøveboringen av havbunnsmineraler i norske farvann.  I tillegg identifiserte prosjektet en ny lokalitet, basert på magnetometriske målinger. Lokaliteten er senere bekreftet av Oljedirektoratet visuelt og ved prøvetaking.
  • Analyser av innsamlet materiale og hvordan dette kan prosesseres og utnyttes i fremtiden. Prøvematerialet bekrefter et stort innhold av mineraler, primært kobber, men fremdeles gjenstår det mye arbeid knyttet til prosessering og karakterisering av denne typen ressurser i Norge.
  • Beskrivelse av hvordan gruvedrift på havbunnen kan gjennomføres, med spesielt fokus på miljøhensyn

Positive konklusjoner

Prosjektet bekrefter tidligere studier som viser et betydelig potensial for marine mineralressurser i norsk farvann.

Det blir likevel ikke sagt noe om hvilke gehalter og volumer vi kan forvente.

«Hovedkonklusjonen må allikevel være at det fremdeles gjenstår et betydelig forskningsarbeid for bedre å forstå disse systemene før kommersiell virksomhet eventuelt kan startes, og MarMine-prosjektet er et godt eksempel på hvordan forskningsinstitusjoner og industribedrifter kan samarbeide fremover for å skaffe mer kunnskap rundt dette», skriver prosjektledelsen på MarMine sine egne sider.

Se også geo365.no: «Kvantifisering av det ukjente» vedrørende mineralressurspotensialet langs Mohns- og Knipovichryggen i Norskehavet.

INDUSTRIPARTNERE I MARMINE

Equinor, Fugro, NOY, Ecotone, Nordic Ocean Resources, SNSK, TechnipFMC, NAVAL Group, LNS, ScanMudring, DNV, GCE NODE, REACH SUBSEA

 

X