Det strammer seg til Manganknoll som er hentet opp fra havbunnen. Foto: The Metals Company

Det strammer seg til 

WWF mener Lars Sørum i Sintef forenkler, fordummer og grønnvasker historien om havbunnsmineraler.  

– I motsetning til Sintefs grønne halleluja, ser WWF Verdens naturfond en prosess som overkjører forskning og naturhensyn, og må derfor rope varsko. Havbunnsmineraler er ikke, som Sørum hevder, et bærekraftig alternativ til annen gruvedrift, skriver Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i et innlegg i Dagens Næringsliv.  

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: Ivan Tostrup/WWF

Andaur og WWFs innlegg er et tilsvar på Lars Sørums innlegg i samme avis fra 6. oktober. Her refererte forskningssjef Sørum blant annet til IEAs rapport «Net Zero by 2050», som hevder at mineraletterspørselen vil bli alt fra fire ganger til flere hundre ganger så høy som den er i dag frem mot 2050. I den forbindelse uttalte Sørum «at om noen tror materialer i omløp blir nok til å dekke en slik etterspørselsvekst ved hjelp av gjenvinning før det har gått mange, mange år, så faller resonnementet på sin egen urimelighet».    

– Så god tid har ikke fornybarsamfunnet. Inntil videre peker havbunnen seg derfor ut som en mineralkilde elektrifiseringsbølgen vil trenge, ved siden av gjenvinning og gruvedrift til lands, skriver Sørum (Les hele innlegget i Dagens Næringsliv: Havbunnsmineraler trengs, gjenvinning blir ikke nok). 

Les på GEO365: Ikke nok med bare gjenvinning 

Grønn hallelujastemning 

WWF mener at sirkulærøkonomi uansett må være førsteprioritet. Naturvernforeningen hevder dette vil være nødvendig for økonomien, som i dag bruker 1,7 ganger mer naturressurser enn vi trygt kan ta ut, uten å overskride planetens tålegrenser, og gjør uopprettelig skade på natur og økosystemer, ifølge WWF.  

– Det er også naivt å tro at utvinning av havbunnsmineraler vil bedre vilkårene til gruvearbeidere i Kongo. Ser man for seg det fremtidige mineralbehovet som Sørum og andre gjør, vil havbunnsmineraler komplementere, ikke erstatte det som utvinnes i dag, skriver Andaur.  

– I motsetning til grønn hallelujastemning, er det altså all grunn til å rope varsko mot en forhastet og dårlig utredet konsesjonsprosess, avslutter Karoline Andaur (Les hele innlegget i Dagens Næringsliv: Grønnvasking fra Sintef om havbunnsmineraler). 

På konferansenNCS Exploration – Deep Sea Minerals 202120. – 21. oktober i Bergen blir de viktigste utfordringene og mulighetene ved leting etter dyphavsmineraler diskutert av verdens fremste eksperter innen en rekke fagområder. Konferansen tar også opp andre aspekter ved dyphavsmineraler, så som dannelsen, karakterisering av forekomster, behovet for kritiske mineraler og – ikke minst – hvordan leting og utvinning kan påvirke miljøet, blant annet vil Fredrik Myhre fra WWF holde innlegg.     

BILLETTER OG REGISTRERING 

X