Ikke nok med bare gjenvinning 

Ikke nok med bare gjenvinning 

Flere fagmiljøer anbefaler å starte utvikling av bærekraftige metoder for kartlegging og utvinning av havbunnsmineraler, men møter motstand hos naturvernorganisasjoner. 

Miljøvernorganisasjonene Framtiden i våre henderGreenpeaceNatur og UngdomNaturvernforbundetSabima og WWF mener at vi er mer tjent med at det satses på gjenbruk og gjenvinning.  

høringssvar til Regjeringens konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel skriver organisasjonene blant annet:  

«Mineralutvinning på havbunnen krever enorme investeringer og er svært dyrt. I dag er det ingenting som tilsier at dette blir en lønnsom næring for Norge og verden. Både kloden og vi mennesker vil være tjent med om pengene heller brukes til å skape en sirkulær økonomi med økt fokus på ombruksløsninger, resirkulering, teknologiske nyvinninger som minsker behovet for nye materialer og skaper en bedre bevaring av natur». 

Les på GEO365: Arbeidet med KU er nå endelig i gang 

Seksdobling innen 2040 

Flere fagmiljøer ønsker at arbeidet med videre kartlegging fortsetter, og etter hvert en utvinning av havbunnsmineraler. Nylig uttalte Egil Tjåland ved NTNU, at han forstår kritikken fra de som er mot utvinning av havbunnsmineraler.  

– Enhver industri med miljøutfordringer vil kunne møte motstand i oppstartfasen. Det er viktig at man kartlegger og undersøker så mye som mulig før man starter opp en eventuell ny industri. Slik får man redusert miljøpåvirkningene til et minimum, sa Tjåland (Les saken: Må gjøre noe konkret – ikke bare prate!)   

Les på GEO365: “Komplett galskap” 

International Energy Agency (IEA) anslår at i det scenarioet som skal nå målene i Parisavtalen, vil etterspørselen etter mineraler firedoble seg frem mot 2040. I et scenario der energisektoren når netto null i 2050, vil verden kunne se en seksdobling innen 2040, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. 

– Havbunnsmineraler kan bli et vesentlig bidrag i det grønne skiftet, og mineralindustrien kan bli en viktig ny næring med verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass, og legger til at Norge har unik kompetanse i leverandørindustrien som vil være relevant for denne typen virksomhet. (Les saken: Mineraler nødvendig for å nå klimamålene) 

I et innlegg i Dagens Næringsliv onsdag 6. oktober skriver forskningssjef Lars Sørum i Sintef, at om noen tror materialer i omløp blir nok til å dekke en slik etterspørselsvekst ved hjelp av gjenvinning før det har gått mange, mange år, så faller resonnementet på sin egen urimelighet.  

– Så god tid har ikke fornybarsamfunnet. Inntil videre peker havbunnen seg derfor ut som en mineralkilde elektrifiseringsbølgen vil trenge, ved siden av gjenvinning og gruvedrift til lands, skriver Sørum. Les hele innlegget i Dagens Næringsliv: Havbunnsmineraler trengs, gjenvinning blir ikke nok 

På konferansenNCS Exploration – Deep Sea Minerals 202120. – 21. oktober i Bergen blir de viktigste utfordringene og mulighetene ved leting etter dyphavsmineraler diskutert av verdens fremste eksperter innen en rekke fagområder. Konferansen tar også opp andre aspekter ved dyphavsmineraler, så som dannelsen av dyphavsavsetninger, karakterisering av forekomster, behovet for kritiske mineraler og – ikke minst – hvordan leting og utvinning kan påvirke miljøet. Flere selskaper som har vist interesse for å være med i den aller første konsesjonsrunden vil også presentere sine tanker og ideer om utforskningen av dyphavet. 

BILLETTER OG REGISTRERING 

X