Nødvendig for det grønne skiftet Olje- og energiminister Tina Bru går i bresjen for mineralleting langt til havs.

Nødvendig for det grønne skiftet

Dyphavsmineraler vil kunne bli en viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. Derfor har regjeringen doblet årets innsats til kartlegging.

Dyphavsmineraler viktig for det grønne skiftet, og fordi det er viktig å finne nye forekomster av disse ressursene – spesielt sjeldne jordarter, skriver olje- og energiminister Tina Brupå departementets nettside.

Hun skriver videre at de vil være en mulig viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. De brukes i de tingene du har i hverdagen – mobiltelefon, elbiler, batterier. Vår elektrifiserte hverdag er avhengig av at vi har tilgang til flere slike ressurser, og viser til at det blant annet finnes jern, kobber, sink, mangan og såkalte sjeldne jordarter som neodym og scandium.

Storsatsing på dypt vann

«Den delen avnorsk sokkel som vi nettopp nå i mai 2020 har startet en åpningsprosess for – den ligger langt ute til havs. Og det er der nede det kan være muligheter for ny næring for Norge i fremtiden. Det siste anslaget fra NTNU med begrenset kartlegging, og som vi ikke vet om er riktig, anslår at det er mineraler for 1000 milliarder på norsk sokkel.»

«Vi er verdensledende på offshoreteknologi, har en leverandørindustri og maritim sektor som kan bruke mye av erfaringene og teknologien de har opparbeidet seg gjennom 50 år med oljeaktivitet til å kartlegge, utvinne og transportere disse mineralressursene.»

«Dette kan komme til å bli en ny og spennende havnæring for Norge i tiårene fremover. Vi må hente opp flere prøver, ha flere forskningsprosjekt – og bruke den kompetansen som Oljedirektoratet sitter med for å sikre oss en sterk offentlig kunnskapsbank om mineralene på norsk sokkel.»

«Jeg håper at dette vil bli en ny norsk næring. Der vi tar naturressursene våre i bruk – og skaper arbeidsplasser, aktivitet og allmenn velferd,» avslutter Tina Bru.

Nestor i geologi Arne Bjørlykke holder fast ved at utvinning av mineraler i dyphavet på norsk sokkel har en lang vei å gå før det kan bli liv laga.

X