Rike forekomster på dypt vannSkorsteiner som dette er grunnlaget for mineralforekomster i dyphavet.

Rike forekomster på dypt vann

Kunnskap fra et hydrotermalfelt i Atlanterhavet gir grunnlag for å tro på mineralforekomster av god kvalitet på midthavsryggen langt ute i Norskehavet.

Midthavsryggen mellom Norge og Grønland kan inneholde store og lønnsomme forekomster med kritiske metaller i såkalte SMS-forekomster (Seafloor Massive Sulphides). Det viser forskning både i og utenfor norske farvann. Det er likevel langt fram til det kan være snakk om produksjon av metaller til bruk i det grønne skiftet.

Utfordringene er på (minst) tre nivåer:

  • finne og avgrense ressurser som kan konverteres til reserver
  • utvikle teknologi for både å lete etter og produsere på svært dypt vann
  • unngå uakseptable skader på miljøet i dyphavene under leting og produksjon

Premisset er uansett at dyphavsmineraler må inneholde tilstrekkelige mengder metaller av god kvalitet for at det skal være snakk om utvinning. Oljedirektoratet har hatt flere interessante ekspedisjoner til midthavsryggen som har lært oss mye om potensialet, senest i fjor, og foreløpige analyser av dyphavsmineralene viser kobber-, sink- og koboltkonsentrasjoner som langt overskrider verdiene i dagens landbaserte gruver, både i Norge og internasjonalt (geo365.no: «Høye konsentrasjoner av verdifulle metaller«).

Professor Bramley Murton ved National Oceanography Centre iSouthampton, UK, har gjort detaljerte studier av SMS-felt på midthavsryggen  i Atlanterhavet (vest for Kanariøyene). Basert på dette konkluderer han med at SMS-avsetninger kan ha 3 vektprosent kobber, 9 vektprosent sink, samt hhv. 2 og 100 g/tonn gull og sølv. Til sammenligning har den planlagte Nussir-gruven et kobberinnhold på ca. 1,1 prosent kobber, mens verdens største kobbergruve – Escondida i Chile – produserer en malm med 1,5 prosent kobber. Les hele artikkelen i expronews.com her.

Bramley Murton vil gi en keynote på konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals i Bergen den 19.-21. oktober,

Se programmet her.

geo365.no: Verdenseliten er på vei!

X