Verdenseliten er på vei!TIME fokuserer i sin artikkel på de store miljøutfordringene ved produksjon av dyphavsmineraler.

Verdenseliten er på vei!

Siste utgave av TIME hadde dyphavsmineraler som «cover story», og i oktober kommer verdens fremste ekspertise på en rekke fagfelt til Bergen for å diskutere muligheter og utfordringer relatert til leting etter og utvinning av antatte rikdommer langt til havs.

Dyphavsmineraler kan inneholde store mengder kritiske metaller som er nødvendige for det grønne skiftet (expronews.com: «The Deep Sea: A Potential Copper Mine»). Likefult er det ingen steder i verden at disse mineralene blir utvunnet.

Det vil si foreløpig. For The Metals Company har konkrete planer om å starte utvinning av polymetalliske noduler (manganknoller) på bunnen av Stillehavet allerede i 2024 (expronews.com: «Deep Sea Exploitation is Around the Corner«). Og om bare ti år kan produksjon av verdifulle metaller og mineraler på havbunnen være en realitet flere steder i verden. Også i Norge (geo365.no: «Sikter mot 2023«).

Anthony O’Sullivan, Chief Development Officer i The Metals Company, holder foredrag på konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals i oktober og vil gi en oppdatering på selskapets aktiviteter innenfor området som er kjent som Clarion Clipperton Zone («The Exploration, Resource Evaluation, and Development of the NORI – D Area in the Clarion Clipperton Zone (CCZ) of the Pacific Ocean»). Her kan du se hele programmet.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals: Call for posters.

Miljøproblematikken blir trukket fram av mange, og i TIMEs første utgave i september blir denne utførlig diskutert.

Letingen etter verdifulle metaller på dypt vann i Norskehavet er nå så smått i gang, og gjennom en rekke artikler har vi sett på muligheter, teknologi og selskaper: geo365.no: Dyphavsmineraler.

På industrikonferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 19.-21. oktober i Bergen vil vi belyse en mengde aspekter vedrørende  behovet for og leting etter dyphavsmineraler, både internasjonalt og nasjonalt.

– Når jeg ser på listen over de foredragsholderne som kommer til Bergen i oktober, skjønner jeg at denne konferansen vil være en unik mulighet til å bygge nettverk i en bransje som er på vei oppover og har et stort potensial for norsk industri, sier Walter Sognnes, CEO i Loke Marine Minerals. Med «egne hender» har Sognnes bygget et selskap med basis i miljøet rundt norsk oljeteknologi.

Første dag vil flere foredrag og en etterfølgende diskusjon omhandle «license to operate». Se programmet her. Med bidrag fra International Seabed Authority (ISA), NTNU, MIT, DNV, WWF og ett industriselskap (nedererlandske Global Sea Mineral Resources som har gjort flere forsøk med opphenting av manganknoller), legges grunnlaget for en interessant plenumsdebatt

Andre dag har vi satt av plass til å diskutere behovet for kritiske råstoffer og ressursgrunnlaget i dyphavene. Både selskaper som tilbyr teknologi for leting og selskaper som ønsker å være med i den første lisensrunden har benyttet seg av muligheten til å presentere ideer og visjoner (geo365.no: «Starter arbeidet med KU»).

Tre av foredragsholderne på konferansen representerer selskaper eller universiteter som har uttalt seg til artikkelen i TIME (Gerard Barron, CEO i The Metals Company, Frances Wall, Professor ved Camborne School of Mines, University of Exeter, og Kris van Nijen, CEO i Global Sea Mineral Resources). 

Konferansen blir åpnet av Michael W. Lodge, generalsekretæren i International Seabed Authority (ISA) (geo365.no: «ISAs generalsekretær åpner dyphavskonferansen»).

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Vi snakker i hovedsak om tre typer dyphavsmineraler (geo365.no: «Framtidens mineraler«), og på konferansen i oktober blir alle disse presentert av internasjonalt anerkjente eksperter:

  • Polymetalliske noduler/Manganknoller (Sven Petersen, GEOMAR, Bramley Murton, og Professor ved National Oceanography Centre i Southampton)
  • Manganskorper (James Hein, med en lang karrierer i USGS bak seg)
  • Sulfidskorteiner (SMS) (Anthony O’Sullivan, Chief Development Officer i The Metals Company som nå har planer for å komme i gang med produksjon i løpet av få år)

På norsk sokkel er det iht. Oljedirektoratet kun snakk om manganskorper og sulfidskorsteiner (geo365.no: «Sikter mot 2023»).

Dannelse av skorsteiner (SMS, Seafloor Massive Sulphide deposits, sulfidskorper). Figuren fremstiller skjematisk en midt-atlantisk rygg og hydrotermal sirkulasjon.
Kilde: NTNU / Cyril Juliani

Se hele programmet her (2 dager + icebraker)

Programmet er satt sammen av en programkomite som består av noen av verdens fremste eksperter på dyphavsmineraler. Programmet reflekterer også at vi har den internasjonale ekspertisen på laget. På konferansen blir det derfor gode muligheter for å knytte nye og nyttige kontakter.

Forskere har bred plass i programmet. Årsaken er selvsagt at vi berører et fagfelt hvor industrien ikke har fått skikkelig fotfeste enda.

Likefult blir det en rekke presentasjoner av selskaper som er sterkt involvert i satsingen på leting etter og produksjon av dyphavsmineraler: Freyr, The Metals Company, Global Sea Mineral Resources, Deep Sea Mining Finance, AMC Consultants, Ocean Floor Geophysics, EMGS, PGS, Argeo, TGS, Adepth Minerals, Green Minerals, Loke Marine Minerals.

Med Rolf Birger Pedersen ved Senter for dyphavsforskning som spydspiss, i kombinasjon med en velutviklet olje- og gassektor, har Norge drevet frem flere miljøer med god kunnskap om dyphavsmineraler.

Derfor er det flere norske foredragsholdere som kommer til å vise seg frem i oktober: Harald Brekke (OD), Cecilie Myklatun (Olje- og energidepartementet), Rolf Birger Pedersen (UiB/Senter for dyphavsforskning), Tom Einar Jensen (Freyr),  Siri Granum Carson (NTNU), Fredrik Myhre (WWF), Jens Laugesen (DNV), Steinar Ellefmo (NTNU), Dag Helland-Hansen (EMGS), Anna Lim (Argeo), Bent Kjølhamar (TGS), Anette Broch Mathisen Tvedt (Adepth Minerals), Ståle Rodahl (Green Minerals), Walter Sognnes (Loke Marine Minerals).

«But according to a May 2021 report by the International Energy Agency (IEA)—the Paris-based intergovernmental organization that helps shape global energy policies—the world isn’t mining enough of the minerals needed to make the batteries that will power that clean-energy future. Demand for the metals in electric vehicles alone could grow by more than 30 times from 2020 to 2040.» TIME, 13. september, 2021

Articles on expronews.com concerning deep sea minerals:

Honoured for deep sea minerals initiative: Initiatives about extracting the minerals needed for a Green Transition is being recognized as driving positive change in our world.

Deep sea mining may be imminent: The conference NCS Exploration – Deep Sea Minerals will be held October 20-21 and ticket sale starts in August.

The deep sea: A potentail copper mine: The deliberate search for deep sea minerals is strongly inspired by the green shift and the consequential need to explore and exploit the potential for critical metals.

Deap sea mining in the spotlighet

Study de-mystifies sediment plumes

Plenty of «rock batteries» on the ocean floor

From New York to Bergen

Artikler på geo365.no vedrørende dyphavsmineraler:

Vil bore dypt for å påvise mineraler

Høye forekomster av gull og sølv

96 prosent finnes i havet

Jakten på dyphavsmineralene

Dyphavsmineraler på børs

Norge må bli et foregangsland

Tar dyphavsforskningen til Polhavet

Starter arbeidet med KU

Bygger database for dyphavsmineraler

Mineralrikdommer i dyphavet (?)

Dyphavsmineraler til Stortinget

Brobygger på dypt vann og i ukjent farvann

Fra seismikk til mineraler

Går sterkt imot mineraljakt på dypt vann

BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler

Vil se nærmere på havbunnsmineraler

Til bunns med seismikk

Høye konsentrasjoner av verdifulle mineraler

Spenstig nykommer i mineraljakten

Mineralbehovet vil firedobles

Norsk industri i startblokken

Lisensrunde nært forestående

Nødvendig for det grønne skiftet: Dyphavsmineraler vil kunne bli en viktig strategisk ressurs for Norge i fremtiden. Derfor har regjeringen doblet årets innsats til kartlegging.

Storsatsing på dypt vann: Regjeringen dobler pengebruken på mineralleting til havs. Men glemmer at landbaserte ressurser kan komme raskere i produksjon.

Upresist om mineralfunn i dyphavet: NTNU har aldri gjort nye funn av mineralforekomster i norske havområder, skriver UiB-professor Rolf Birger Pedersen i et innlegg på forskning.no.

Milliardverdier på havbunnen: En ny bok om mineraler i dyphavet antyder store verdier til fellesskapet.

Fant ny mineralforekomst: Oljedirektoratet har funnet en rekke verdifulle mineraler på Mohnsryggen i Norskehavet. Men det er alt for tidlig å si hvor store mengder det er.

Jakter på verdifulle mineraler: OD er i støtet for å hente mineralprøver fra havbunnen rundt den midtatlantiske ryggen nordøst for Jan Mayen.

Øker innsatsen i dyphavet: Interessen for dyphavsmineraler er oppadågende. I sommer skal OD på tokt i Norskehavet for bedre å forstå ressurspotensialet.

Seriøs satsing på dyphavsteknologi: Med Norskehavet som laboratorium har NTNU en klar ambisjon om å bli verdensledende på marin teknologi for leting og utvinning av mineraler i dyphavet.

Ønsker nasjonal strategi i dyphavet: Dyphavene kan bli fremtidens mat-, medisin- og mineralkammer. Derfor trenger vi en nasjonal strategi for å møte alle mulighetene, og ikke minst utfordringene, som ligger foran oss.

Dannelse av massive havbunnsmalmer (SMS, Seafloor Massive Sulphide deposits). Figuren fremstiller skjematisk en midt-atlantisk rygg og hydrotermal sirkulasjon.

Kilde: NTNU / Cyril Juliani

Dannelse av skorsteiner (SMS, Seafloor Massive Sulphide deposits, sulfidskorper). Figuren fremstiller skjematisk en midt-atlantisk rygg og hydrotermal sirkulasjon.
Kilde: NTNU / Cyril Juliani

 

X