Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Vi kommer ikke utenom dyphavsmineraler

Den forventede økningen i etterspørselen etter metaller som følge av elektrifiseringen nødvendiggjør utvinning av dyphavsmineraler.

– Marin gruvedrift er helt nødvendig for at verden skal klare det grønne
skiftet, mener Ståle Rodahl, CEO i Green Minerals, til Finansavisen.

Bakgrunnen er selvsagt at elektrifisering av samfunnet krever metaller i et langt større omfang enn i dag. Dette er grundig dokumentert av Det internasjonale energibyrået IEA gjennom rapporten «The Role of Critical Minerals in Clean Green Energy Transitions«.

Bare de siste ti årene har metallbruken per energienhet for eksempel steget med 50 prosent som følge av økningen i bruk av fornybar energi, ifølge IEA.

De som sverger til elektriske biler bør også vite at de krever seks ganger så mye metaller som konvensjonelle biler, mens vindkrafttilhengerne må merke seg at elektrisitet frembrakt fra vindturbiner krever ni ganger så mye metaller i forhold til et gassfyrt elektrisitetsverk. Også ifølge IEA

Rodahl, med bakgrunn som internasjonal finansmann, viser til at det må investeres 1,7 trillioner dollar (!) i utvinning av en rekke kritiske metaller frem mot 2035 for å nå togradersmålet.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals, 19.-21. oktober

– Det er ingen plan for 90 prosent av dette enorme investeringsbehovet, sier Rodahl til Finansavisen.

Derfor vil han være med i utforskningen av midthavsryggen mellom Norge og Grønland. Ifølge studier gjort av Universitetet i Bergen, Oljedirektoratet og NTNU, kan det ligge store ressurser i såkalte skorsteiner, også kjent som Seafloor Massive Sulphides (SMS). En studie gjort av forskere på NTNU viser for eksempel at det kan ligge verdier for 1000 milliarder kroner langt nede i det mørje dyphavet (geo365.no: «Betydelig potensial for marine mineralressurser i norske farvann«).

Ståle Rodahl, styreleder i Green Minerals, mener dyphavsmineraler trengs for det grønne skiftet. Foto: Skjermdump

Rodahl er selvfølgelig klar over utfordringene knyttet til det sårbare havbunnsmiljøet, og han legger vekt på at vi må etterstrebe «miljøvennlig utvinning». Samtidig retter han oppmerksomheten om hva som er alternativet når alle er enige om å fase ut fossile energikilder og erstatte de med fornybare

– Vi har en nåsituasjon med gruver på land som ikke er bærekraftige fordi vi allerede har utnyttet de gode ressursene. Tenk hvor mye verdifullt land, som for eksempel Amazonas, som må ryddes bort per kilo kobber som utvinnes.

Avfall er også et problem, påpeker han, når «lite effektive gruver produserer masse avfall i jakten på de sentrale metallene».

– Miljøorganisasjonene vil nok snakke om resirkulering, men mengden ressurser i økonomien er per i dag for liten til at det er svaret. Da gjenstår det å kutte i etterspørselen, i en tid der den er i ferd med å eksplodere som følge av det grønne skiftet. Eventuelt gjenstår det å stikke hodet i sanden og se bort fra de meget negative konsekvensene gruvedrift på land har, sier Ståle Rodahl til Finansavisen.

Ståle Rodahl holder foredrag på konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals, 19.-21. oktober, i Bergen: «Enabling the Green Shift».

 

 

X