Vil se nærmere på havbunnsmineralerFoto: Mareano

Vil se nærmere på havbunnsmineraler

I lys av den økte interessen for havbunnsmineraler vil Nordic Mining vurdere hvordan selskapets kompetanse kan gi grunnlag for kommersiell utvikling.

Nordic Mining har i mange år vært aktiv for å utvikle kunnskap om leting og utvinning av mineralressursene på midthavsryggen mellom Norge og Grønland. Selskapet har blant annet deltatt i et fireårig forskningsprosjekt – MarMine (geo365.no: «Seriøs satsing på dyphavsteknologi«) – hvor det fremkommer at det i dyphavet kan ligge store mengder malm med potensielt […]

Nordic Mining har i mange år vært aktiv for å utvikle kunnskap om leting og utvinning av mineralressursene på midthavsryggen mellom Norge og Grønland.

Selskapet har blant annet deltatt i et fireårig forskningsprosjekt – MarMine (geo365.no: «Seriøs satsing på dyphavsteknologi«) – hvor det fremkommer at det i dyphavet kan ligge store mengder malm med potensielt betydelige verdier.

Nordic Mining er det første norske gruveselskapet som har vist interesse for disse ressursene, men var svært tidlig ute, med tanke på at det først i 2019 ble vedtatt en lov om undersjøiske mineraler.

Med den nye havbunnsmineralloven (geo365.no: «Klart for dyphavsmineraler«), og regjeringens plan for en lisensrunde i 2023 (geo365.no: «Lisensrunde nært forestående«), er situasjonen snudd på hodet. Nordic Mining tar nå konsekvensen av dette og vil derfor «vurdere hvordan selskapets kunnskap og posisjon kan gi grunnlag for kommersiell utvikling».

Dette går fram av rapporten for 4. kvartal 2020.

Fra tidligere vet vi at det er tre norske selskaper som viser interesse for å utforske dyphavspotensialet (Loke Marine Minerals, ADEPTH Minerals, Green Minerals).

Nordic Ocean Resources (NORA)

Through NORA, Nordic Mining targets to be a pioneer for future development within the area of subsea mineral resources. NORA applied for exploration licenses for several prospective areas in 2010. In 2012, the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Statoil and NORA entered into a joint cooperation project regarding seabed mineral resources. The novel project resulted in the first qualitative resource assessment for seabed minerals in Norway. NORA is participating in MarMine, an industry driven research project partly funded by the Norwegian Research CounciI alongside 15 different industrial and research institutions. Read more at the MarMine web http://pet.geo.ntnu.no/wordpress/marmine/

 

 

 

 

X