Jordskred ved Alta Foto: Anders Bjordal/NVE

Jordskred ved Alta

Onsdag ettermiddag gikk et 650 meter bredt, 40 meter høyt og 160 meter dypt kvikkleireskred på vestsiden av Kråkneset i Talvik i Alta kommune.

Totalt ble åtte bygninger tatt av skredet. Fire av disse er fritidsboliger, og resten er naust og uthus. Én person ble evakuert.

VGTV har publisert en video filmet av Bakkeby som viser raset i sin helhet. Klikk her for å se den

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble raskt kalt inn på stedet for å vurdere skredfaren.

– Det vil nok fortsette å rase i én til to dager til. Det vil nok ikke være trygt å oppholde seg på lang tid, sier distriktsingeniør Anders Bjordal i NVE til nrk.no.

Årsaken til skredet er så langt ikke kjent, men det skal være kvikkleire i grunnen i Talvik.

I en oppdatering på NVEs nettsider 4. juni skriver de:

NVE er kjent med at det er mye kvikkleire i Alta, og har kartlagt og sikret flere områder. Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Kråkneset, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder i kommunen.

Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

Unormalt mye snø og snøsmelting har den senere tiden ført til stor vannmetning i bakken. Dette gjelder i store områder i Nord-Norge og også i Altaområdet. Dette er gjenspeilet gjennom gult jordskredvarsel. Det må forventes at noen jordskredhendelser vil forekomme ved gult varsel.

Foto: Anders Bjordal/NVE

Forvarsel

Lokal hytteeier Jan Egil Bakkeby forteller til VG at de allerede dagen før fikk et forvarsel på hva som skulle komme.

– Vi så en stor og dyp sprekkdannelse i veien nedenfor hytta. Vi ble litt skeptisk, men valgte likevel å overnatte. Vi tenkte kanskje veien ville rase ut, men ikke at hele hytta skulle gå. I dag kjørte vi på jobb, men jeg kjørte tilbake i dag og var som sagt der da det raste, sier Bakkeby til vg.no.

Kvikkleire opptrer under den marine grensen, som er betegnelser på hvor havnivået lå under den siste istid. Leirpartikler som ble avsatt den gangen har fått en intern gitterstruktur som følge av tilstedeværelsen av salt i sjøvannet.

Saltet i kvikkleira bidrar til stabilitet, og utfordringene oppstår om dette saltet vaskes ut. Hvis utvasket kvikkleire belastes, kan gitterstrukturen plutselig kollapse og leirmassene går fra å være fast til å bli flytende. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer og skredmaterialet kan flyte over betydelig distanser.

Kilde: NGI

Les også mer om kvikkleire på NVEs nettsider

X