To perioder med skredForsker Paula Hilger tar prøver fra de gamle skredmassene under Mannen. Foto: NGU

To perioder med skred

Mannen har vært utsatt for flere store fjellskred, først ved slutten av siste istid, deretter for ca. 5000 år siden, skriver ngu.no.

Klimaendringer er etter alt å dømme årsaken til disse fjellskredene, framgår det i en ny artikkel i tidsskriftet The Holocene, med NGU-forsker Paula Hilger som førsteforfatter.

Mot slutten av siste istid, for 12.000-10.000 år siden, ble klimaet varmere, iskappen forsvant og landet begynte å heve seg. De store endringene i landskapet trigget alvorlige bevegelser i mange fjellpartier – også i Romsdalen.

Nå er de gamle skredmassene kartlagt og datert. Forskerne har brukt en metode som viser hvor lenge overflaten har vært eksponert for kosmisk stråling. I tillegg har de brukt detaljerte terrengmodeller og gjennomført et omfattende feltarbeid blant annet for å undersøke løsmasseavsetningene.

– Vi har tolket resultatene til at det har vært mellom seks og ni skredhendelser fra Mannen, forklarer Paula Hilger ved Laget for geofarer og jordobservasjon ved NGU. Hun er doktorgradsstipendiat fra Universitetet i Oslo, og har gjort mye av arbeidet sammen med lagleder og NGU-kollega Reginald Hermanns.

– Dateringene viser at det har vært to perioder med store skred fra Mannen etter at isen smeltet i Romsdalen. Den første var for mellom 12 000 og 10 000 år siden, mens den andre var for omlag 5000 år siden, forteller Hilger.

Les hele saken på ngu.no.

Forskningen er også omtalt i GEO 07 med utgivelse i denne uka: «Skred gjennom 12 000 år».

 

X