Den aller siste dagen

Den aller siste dagen

I Nord-Dakota har det blitt funnet fossiler fra den aller siste dagen (!) da dinosaurene levde.

Det amerikanske magasinet The New Yorker forteller i aprilutgaven («The Day the Dinosaurs Died«) om et usedvanlig spennende fossilfunn i Nord-Dakota. Det ble ble gjort for seks-sju år siden av en nå 37 år gammel paleontolog.

«Fossils have been found that record the last day of the dinosaurs

Funnet har lenge vært hemmelig, med god grunn blir vi fortalt, men nå er det publisert («A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota») i PNAS.

Det sensasjonelle er at lokaliteten med en sjelden fossilrikdom er et vitne om «The Day the Earth Died». Altså den dagen for 66 millioner år siden da en meteoritt traff Yucatanhalvøya og utryddet 75 prosent av alle arter og «more than 99.9999 per cent of all living organisms on Earth».

«The last few moments of the Cretaceous

Norsk bidrag

For oss nordmenn inneholder historien litt ekstra krydder. Den siste biten i det store puslespillet som forfatterne bak artikkelen har lagt referer nemlig til et svært uvanlig bølgefenomen («seiche») som i 2011 ble observert i Sognefjorden og har blitt beskrevet av professor Stein Bondevik i geoforskning.no (22.05.2015). Fenomenet minner om en tsunami og skyldtes det store og ødeleggende Tohuku-jordskjelvet i Japan. Bondeviks vitenskapelige artikkel er publisert i Geophysical Research Letters.

Les også historien slik den er beskrevet av Univsersity of Manchester.

 

X