Endelig gjennombrudd

Etter seks års forskning og utvikling ser det ut til at Numerical Rocks er i ferd med få gjennombrudd for ny teknologi. Oljeselskapene er vinnerne.

– Statoils verifikasjonstest ga oss topp score. Nå ser det ut som om vi allerede nyter godt av dette i markedet, forteller Håkon Rueslåtten i Numerical Rocks.

Rueslåtten er lett oppskjørtet over resultatene som ble presentert på en fagkonferanse i Halifax i Canada tidligere i høst. Det har han god grunn til. Endelig kunne det en gang for alle slås fast at Numerical Rocks har utviklet en teknologi som virker.

Den viktigste kunden har gjort hjemmeleksen grundig. Prøver fra seks felt er testet, og konklusjonen var at teknologien graderes til Technology Readiness Level 7.

– 7 er høyeste nivå, forteller Rueslåtten stolt.

En milepæl er nådd

Numerical Rocks utvikler datateknologi som skal supplere og til en viss grad erstatte tidkrevende og dyre analyser i laboratoriet. I stedet for å bore ut en plugg av kjerneprøvene som blir kjørt gjennom et antall laboratorieundersøkelser, tar de et enkelt tynnslip som digitaliseres og sendes inn i datamaskinen. Den bygger en kubisk modell av bergarten og beregner deretter reservoarparametere som for eksempel porøsitet, permeabilitet og vannmetning. I stedet for uker og måneder I laboratoriet snakker vi her om dager og uker i datamaskinen.

For godt til å være sant?

Nei, tydeligvis ikke. Nå har vi Statoils krevende verifikasjonsprosedyrer som forteller oss at teknologien er hel ved.

– Det betyr forhåpentligvis at skeptikerne har litt mindre grunn til å være skeptisk, smiler Rueslåtten.

Numerical Rocks startet forsiktig opp i 2004 som et utspring fra Statoils forskningslaboratorium i Trondheim (GEO ExPro 05/2006). Seks år senere teller firmaet 28 ansatte, store deler av oljeindustrien som kunder og opplever at omsetningen øker jevnt.

Odd Hjelmeland ble i fjor høst ansatt som administrerende direktør. Hjelmeland grunnla ResLab og bygget i løpet av drøyt 20 år opp firmaet til å bli en betydelig aktør innenfor kjerneanalyser (GEO 04/2005: ”Først petroleumsingeniør, så forretningsmann”). ResLab ble i 2009 solgt til Weatherford, og etter en stund var gründeren moden for å prøve noe nytt.

– Numerical Rocks leverer høykvalitets data som komplimenterer laboratoriedata. Jeg tror firmaet utvikler en teknologi som kommer til å sette en ny standard, sier den nye sjefen som faglig begrunnelse for å skifte arbeidsgiver.

Og med Statoils studium å vise til er en ny milepæl nådd.

Definerer trender

Laboratorieanalyser er tradisjonelt svært arbeidskrevende. Derfor blir det gjort færre analyser enn det som petrofysikerne og reservoaringeniørene ideelt sett ønsker seg.

– Med lavere kostnader og kortere analysetid blir det mulig å gjøre atskillig flere analyser innenfor strenge tids- og kostnadsrammer. På den måte blir det mulig å bygge bedre modeller av både reservoaret og strømningsforløpet av olje, gass og vann, påpeker Ruslåtten.

For geologer er det lett å forestille seg at noen få analyseresultater ikke kan representere et komplekst reservoar som strekker seg over mange kvadratkilometer. Jo flere, jo bedre, vil de si. Og Numerical Rocks har altså teknologien for å skaffe flere analysepunkter.

– Med noen få analysepunkter vil vi kunne definere trender, og det er nesten like godt som å ha et stort antall laboratoriemålinger på enkeltprøver å legge inn i modellen. Det er nettopp her styrken ved vår metode ligger, hevder Rueslåtten.

– Det andre som denne teknologien gjør mulig er sensitivitetstesting. Nå kan vi simulere strømming av olje og vann gjennom modellen om og om igjen med forskjellige inputparametere for på den måten å finne ut hvilken mekanisme som sterkest påvirker oljeutvinningen; for eksempel reservoarsteinens oljefuktende tendens.

En ny brikke

Utvinningsutvalget kom med sine anbefalinger tidligere i høst (GEO 06/2010). De geologiske og geofysiske utfordringene for å hjelpe reservoaringeniørene med å øke utvinningsgraden fra oljefeltene ble også adressert.

Teknologien som Numerical Rocks nå utvikler må ikke glemmes i denne sammenheng. Den kan være én av mange brikker som bidrar til at verdien av hydrokarbonene på sokkelen øker med ytterligere noen milliarder.

Vi har nok en gang fått en påminnelse om hvor viktig det er å sette våre beste folk på forskning.

Nøkkelpersoner i gjennomføringen av verifikasjonsstudiet har vært Olivier Lopez, Numerical Rocks, og Alf Birger Rustad, Statoil.

X