Går i dybdenBLACK SMOKER: Denne hydrotermale skorsteinen ble funnet ved den varme kilden Lokeslottet i Norskehavet. Slike hydrotermale skorsteiner dannes ved at kokhett vann stiger opp til havbunnen, hvorpå mineraler og metaller avsettes på bunnen når vannet kjøles ned. Foto: Senter for geobiologi

Går i dybden

Med nytt forskningssenter vil forskerne vil finne ut hvordan livet på Jorden kan ha oppstått i ekstreme miljøer og hvilken betydning dyphavet har for planeten vår.

I februar i år ble forskningssenteret K.G. Jebsen Centre for Deep Sea Research ved Universitetet i Bergen offisielt åpnet. Senteret skal videreføre forskningsaktivitetene som ble bygget opp under Senter for geobiologis åtte år lange SFF-periode. Ved roret står professor Rolf Birger Pedersen.
Dyphavet representerer et av Jordens minst undersøkte og forståtte områder, og Norge har forvaltningsansvaret for store havområder både i vest og i nord. Det er dermed på sin plass at vår kompetanse innen dyphavsforskning nå blir samlet og får større spillerom og mer midler i det nye senteret.
Senteret vil disponere 117 millioner kroner de første fire årene, ikke inkludert kostnader til fartøy og utstyr. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bidrar med 32 millioner kroner i perioden.
Til uib.no forteller Pedersen at senteret vil fokusere på studier av hvordan livet på Jorden oppstod, og hvordan dyphavets dynamikk påvirker kloden. 90 prosent av all vulkansk aktivitet på planeten vår foregår i tilknytning til havbunnen. 80 prosent av biosfæren finnes i disse miljøene.
Midthavsryggene har spesiell interesse da disse representerer et unikt miljø med helt egne biologiske og geologiske prosesser. Varmekilder som bringer kokhett vann til havbunnen gir liv til lokale, spesialiserte faunaer, men sørger også for å transportere mineraler og metaller opp fra undergrunnen.
Over 1 500 kilometer av den midtatlantiske ryggen ligger innenfor norsk økonomisk sone, og sulfidmineraliseringene kan potensielt romme meget store verdier. De viktigste ressursene er jern, mangan, sink, kobber og fosfor.

X