Hydrokarboner og reversforkastninger

Rekonstruksjon av reversforkastninger tilbake i tid kan være avgjørende for å kunne forstå modningshistorien til et basseng.

X