Kartlegger unike spor

Kartlegger unike spor

Mineralletingen har ført NGUs geologer til Andøya i Vesterålen.

Berggrunnen på Andøya er helt unik. Her finnes geologiske spor fra 2,6 milliarder år tilbake og helt fram til dinosaur-tiden.Nå kartlegger NGU berggrunnen på den spesielle øya i Vesterålen.
Kartlegginga er en del av det store NGU-prosjektet MINN – «Mineralressurser i Nord-Norge». Eksakt oversikt over berggrunnen kan gi ny og viktig kunnskap om mineralforekomster på øya.
På Andøya har geologene funnet grafitt, slik som på naboøyene Senja i nordøst og Langøya i sør. Dette mineralet er det stadig større etterspørsel etter i hele verden, det leder varme og strøm og har blitt et viktig mineral for høyteknologiske produkter. I gruvene på naboøya Senja tas det ut det flere tusen tonn årlig, men foreløpig er det ikke påvist forekomster på Andøya som har potensial til å være kommersielle.
Les hele historien på NGUs nettsider.

X