Klimahistorie gjennom 20 000 år

Med tidshjulet kan du selv bestemme hvilket årstall du vil gjøre dine egne observasjoner. Mange overraskelser venter den nysgjerrige.

Isbreen Pasterze i Nationalpark Hohe Tauern i Østerrike nådde sitt klimaks for 20.000 år siden. I ettertid har breen både trukket seg tilbake og rykket frem en rekke ganger. Vi må tro at dette er et direkte resultat av klimaendringer gjennom siste del av holocen (de siste 11.700 år).

Vi vet hvor mye av breen som er igjen i dag. Det kan vi lett finne ut ved å dra inn i parken og kjøre langs de svingete veiene i det pittoreske landskapet og inn til det godt utbygde besøkssenteret [se foregående artikkel]. Gjennom nøyaktige studier av morener, samt trevirke som har kommet ut av breen, har kvartærgeologer og arkeologer rekonstruert hvordan breen har vokst og krympet, og samtidig fått en forståelse for hvordan utbredelsen av breen har variert opp gjennom prehistorisk tid.

Ved hjelp av «klimahjulet» inne på museet i tilknytning til Nationapark Hohe Tauern kan du selv studere hvordan isen har krympet og vokst.

Det som slår oss mest er breens utbredelse for 8300 år siden. I Alpene var det nå tydeligvis svært varmt. Breen var nesten borte. Bare små flekker av snø og is lå igjen helt på toppen av fjellene. Dagens utbredelse av den samme breen er – til tross for at den har trukket seg kraftig tilbake de siste 160 årene – faktisk mye større.

Hvordan var klimaet da Leiv Eiriksson oppdaget Amerika? Erobringen skjedde som kjent under en varmeperiode, hvor Leiv Eirikssons far, Eirik Raude, hadde lokket islendinger til å bosette seg på det han kalte Grønland. I henhold til «klimahjulet» var breen noe større på den tiden enn i dag.

Det er altså lett å slutte seg til at det må ha vært et betydelig varmere klima i vikingtiden enn det var noen tusen år etter at «den store frysetiden» (yngre dryas) tok slutt for omtrent 11.500 år siden, på den tiden da Ra-et ble avsatt.

Det er også interessant å sammenligne med isbreens utbredelse midt under Den lille istid, for ca. 500 år siden. I henhold til «klimahjulet» var det da blitt betydelig kaldere enn da Amerika ble oppdaget. Og isbreen av i dag er mye mindre enn under Den lille istid, men også mindre enn for 1000 år siden.

Slik kan vi fortsette å leke og få en liten pekepinn på klimaet opp gjennom førhistorisk og historisk tid.

Hvordan var klimaet i Alpene for eksempel på da Jesus ble født? Vel, i følge klimahjulet var det omtrent likt med hvordan det var det omtrent på ett tidspunkt under Den lille istid.

X