Mer kunnskap om skyvedekkene

Mer kunnskap om skyvedekkene

Lars Eivind Augland har fått Reuschmedaljen for sitt arbeid av «høyeste internasjonal standard» med Den kaledonske fjellkjeden.

Oslostudenten Lars Eivind Augland ble på Vinterkonferansen tildelt Reuschmedaljen og har dermed vist at han er en «ung og lovende» forsker.

Reuschmedaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.

Tildelingen fant sted i Stavanger under Vinterkonferansen 2015. Prisvinneren har vært doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo og er nå postdoktor ved Université du Québec i Montréal, Canada. Auglands arbeid omhandler geologiske sammenhenger mellom bergarter på Øst-Grønland og Bodø-traktene.

Da Norge og Grønland braste sammen for rundt 400 millioner år siden ble det dannet en fjellkjede som geologene omtaler som Den kaledonske fjellkjeden. Auglands doktorgradsavhandling har bidratt til bedre kunnskap og nye modeller for utviklingen av denne fjellkjeden. Fjellkjededannelser fører til at enorme bergartsflak, såkalte skyvedekker presses oppå hverandre i store stabler.

På Vinterkonferansen fikk Lars Eivind Augland Reuscmedaljen for «fremragende vitenskapelig arbeid». Foto: Halfdan Carstens

På Vinterkonferansen fikk Lars Eivind Augland Reuscmedaljen for «fremragende vitenskapelig arbeid».
Foto: Halfdan Carstens

Det er de øverste bevarte flakene i nordlige Nordland og Troms som har vært tema for studiet, og disse har blitt sammenlignet med bergarter i Liverpool Land, Øst-Grønland, en sammenligning som har gitt et nytt syn på stablingen på norsk side. Selv om studien er konsentrert i Nord-Norge, har resultatene betydning for et større geografisk område i Skandinavia og også for den geologiske utviklingen av øst-Grønland. Resultatene er banebrytende, ikke minst i lys av at de er skapt av en ung forsker i starten av sin vitenskapelige karriere.

Komiteen som har vurdert Auglands arbeid presiserer også den store spennvidden og modenhet i valg av vitenskapelige metoder. Det grunnleggende arbeidet er lagt gjennom kartlegging og undersøkelser i felt sammen med laboratorieanalyser av innsamlede bergartsprøver. Han har gjennom studien også vist at han evner å samarbeide med kolleger i inn- og utland på en fremragende måte.

Komiteen uttaler at Lars Eivind Augland er en meget verdig mottaker av Reuschmedaljen for 2015.

 

X