Mest interessant i hele Norge

Mest interessant i hele Norge

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Geologiforeningen i Hedmark og Gjøvik og Omland geologiforening er i ferd med å avslutte et bokprosjekt om geologien i mjøsområdet.
– Dette er geologisk sett det mest interessante området i hele Norge, uttalte prosjektlederen for bokutgivelsen, Ole Nashoug, da han nylig holdt foredrag på årsmøtet til venneforeningen Guldværket Cirkumferens.
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) støtter prosjektet og vil bidra både redaksjonelt og med layout og kart. Opprinnelig skulle NGU også bekoste trykkingen av boka, men på grunn av reduserte bevilgninger over statsbudsjettet, har dette falt ut.
På denne bakgrunn har utgiverne sendte en ny forespørsel til aktuelle bidragsytere for å skaffe midler til trykking.
Les hele saken på eub.no

X