NGU får nytt fartøy Seisma. Foto: Reidulv Bøe

NGU får nytt fartøy

NGU får 60 millioner kroner til et nytt forskningsfartøy som vil erstatte 35 år gamle "Seisma".

– En ny båt blir et løft for maringeologisk kartlegging i kyst- og fjordområder, noe som i sin tur vil komme både næringsliv og forvaltning til gode, sier adm. direktør May Britt Myhr ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), til ngu.no.

Et flertall i finanskomiteen sørget for et nytt kartleggingsfartøy til NGU. Etter alt å dømme blir det bevilget 10 millioner kroner i år, og 50 millioner kroner når byggingen av fartøyet tar til. Ca. halvparten av det totale beløpet går til selve fartøyet, mens resten går til investering i nytt vitenskapelig utstyr.

– NGU har i flere år arbeidet for å få et nytt, mer moderne og litt større fartøy enn FF «Seisma», sier forsker og leder for Laget for maringeologi ved NGU, Reidulv Bøe.

– «Seisma» har operert på kysten fra svenskegrensen til Grense Jakobselv, noe også det nye fartøyet vil gjøre, og har bidratt til stor verdiskapning gjennom forskningsprosjekter, kartleggingsprosjekter og samarbeid med en lang rekke institusjoner og etater, legger han til.

Det nye fartøyet, som det gamle, skal brukes til kartlegging av sjøbunnen i trange farvann på kysten. Båten blir 20 meter lang og 6 meter bred, og om bord blir det bedre plass for et mannskap på tre, pluss besøkende i en gjestelugar ved behov.

Bevilgningen vil også sørge for at NGU nå kan skaffe til veie nytt, toppmoderne vitenskapelig utstyr, blant annet multistråleekkolodd, sedimentekkolodd, videorigg for filming helt ned i de dypeste fjordene, nye prøvetakere for prøvetaking av bunnsedimentene, og seismikkutstyr for kartlegging av sedimenttykkelser og sedimenttyper på havbunnen. Fartøyet blir stort nok til også å kunne operere små undervannsforkoster som for eksempel ROV og AUV, og et gravimeter for geofysisk kartlegging ved behov.

X