Peker på radonutsatte områder

Et nytt aktsomhetskart bidrar til å identifisere radonutsatte områder over hele landet

– Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold, opplyser forsker Guri V. Ganerød ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), skriver ngu.no.
Det er NGU og Statens strålevern som sammen har utviklet det nasjonale aktsomhetskartet, som blant annet kan gi kommunene grunnlag for en første vurdering av radonfare.
Kartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 prosent av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 becquerel pr kubikkmeter.
– Det nye kartet er basert på beregninger og utviklet ved at kunnskap om sammenhengen mellom radonkonsentrasjoner og geologi er overført til andre områder med tilsvarende forhold, opplyser Ganerød til ngu.no.
Grunnstoffet uran er kilden til radon. Berggrunnen og løsmassene under bygget avgjør hvor utsatt bygninger er for radon. Bergarter som alunskifer, granitt og granittiske gneiser inneholder ofte mer uran enn andre typer bergarter.
Også egenskapene til løsmassene, som stein, jord og leire, er viktig. Er massene luftgjennomtrengelige, er området mer radonutsatt enn om massene er lufttette.
Les hele saken her

X