Svalbard og Barentshavet kartlegges

Svalbard og Barentshavet kartlegges

I 2016 tar MAREANO et geografisk sjumilssteg i sin kartlegging. Høyarktiske områder nord for Spitsbergen skal bla dybdemåles.

Årets dybdemålinger startet i februar mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på Spitsbergen. Senere i sesongen skal det sjømåles videre i det nye norske arealet i Barentshavet langs delelinjen mot Russland. Dybdemålinger på nordkysten av Svalbard starter i år med oppmåling av farled til Rijpfjorden. I juni fortsetter geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i det nye norske arealet i Barentshavet, mens strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land undersøkes i september og oktober.
I 2016 tar MAREANO et geografisk sjumilssteg i sin kartlegging. Høyarktiske områder nord for Spitsbergen skal dybdemåles og bane vei for ytterligere målinger i Rijpfjorden på Nordaustlandet til neste år. Rijpfjorden er trolig blant de høyarktiske norske fjordene som er minst berørt av de senere års klimautvikling. Det er derfor ønskelig å kartlegge fjorden for å dokumentere dagens tilstand før klimaendringer fører til ytterligere oppvarming av vannmassene ved nordkysten av Nordaustlandet. Arbeidet med å måle opp en sikker farled til Rijpfjorden skal gjennomføres i august 2016 med Kartverkets fartøy MS Hydrograf og målebåtene MB Lomvi og MB Havelle.
Les hele saken på mareano.no

X