Vil bli verdensledende

Med status som et SFI-senter skal Norges ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk benyttes til å bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økonomi.

Det nye SFI-senteret har fått navnet SFI Centre for Geophysical Forecasting – CGF.

Jordskjelv, ras, kartlegging av vannressurser, hydrokarboner og tilhørende lagring av CO2 er velkjente eksempler på at det er et sterkt behov for å utnytte eksiterende kunnskap til å lage bedre prognoser.

«Norge har allerede en ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk. Vi ønsker å utnytte denne ekspertisen til å skape en ny bølge som kan bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økonomi og skape nye arbeidsplasser,» skriver det nye senteret som vil bli ledet av professor Martin Landrø.

Vil ta i bruk fiberoptiske kabler

Senteret skriver at det vil utvikle nye metoder som muliggjør en langt mer kontinuerlig og omfattende overvåkning av Jorda og spesielt ressursutnyttelsen. Konkrete områder der senteret ser at det er behov for store steg i framtida er

  • CO2-lagring
  • bedre overvåking av oljereservoarer
  • bedre overvåking av ras, jordskjelv og miljø.

Bruk av eksisterende fiberoptiske kabler som allerede er gravd ned på land og til havs er en spennende ny teknologi som vil utforskes i det nye senteret. Det er i dag mulig å bruke lyset i en fiber til å høre på endringer fra jordskorpa, og dette ønsker vi å videreutvikle og forske mer på. Kanskje er det mye penger å spare på dette.

Mange partnere

4 institutter ved NTNU vil samarbeide med NORSAR (Norges senter for jordskjelvobservasjon på Kjeller) og JAMSTEC (Japans senter for jordskjelv og tsunamiforskning).

En rekke bedrifter fra norske og utenlandske bedrifter vil også bidra i senteret som for eksempel: NVE, BaneNor, Equinor, AkerBP, Tampnet og ASN. Tverrfagligheten i senteret vil spenne fra fysikk og matematikk til datateknologi og geofag.

 

 

 

X