Dårlig for turismen

Dårlig for turismen

Breen rykker stadig bakover. Men av og til gjør den et lite fremstøt.

Briksdalsbreen er bare en skygge av seg selv. For bare 100 år siden lå brefronten flere hundre meter lengre fremme. Mellom 1910 og 1930 var det riktig nok et fremstøt, men isen trakk seg tilbake ytterligere 800 meter mellom 1932 og 1951.
Briksdalsbreen er en brearm på nordsiden av Jostedalsbreen. Breens topp ligger ca. 1900 m o.h., og de kritthvite isformasjonene ender i Briksdalsbrevatnet ca. 350 m o.h. Adkomsten til turistattraksjonen er via Olden, ikke langt fra Stryn sentrum. Den siste halvtimen (tre km) må tilbakelegges til fots. Eller med motorisert kjøretøy («Trollbiler»). Den velkjente hestetransporten ble det slutt på i 2005.
Verdien av Briksdalsbreen som turistdestinasjon taper seg år for år. Det er en mager trøst at breen er litt større enn den var på 1980- og 90-tallet. Etter et maksimum i 1996 trakk breen seg tilbake med hele 534 meter på 16 år. Professor Atle Nesje uttalte den gangen (2012) til nrk.no at en «trolig må 1500 år tilbake i tid for å finne breen så liten som nå». De to påfølgende årene ble breen enda mindre, og avsnøringen av den nedre bretungen har blitt enda tydeligere.

Briksdalsbreen 1920 Lang tilbaketrekning. Foto: Halfdan Carstens

Briksdalsbreen 1920
Lang tilbaketrekning.
Foto: Halfdan Carstens

Det er ikke bare i lengderetningen at breen har blitt mindre. Vi må også se for oss at det har forsvunnet mye is i høyden. Og på sidene. Det siste får vi et tydelig inntrykk av ved å studere fargeforskjellene i fjellsidene. Legg merke til at fjellet er mye lysere nær breen – enn langt unna.
Midt på 1800-tallet dukket de første turistene opp i Briksdalen. Det var helst engelske rikfolk som kom på denne tiden. Da vegen inn til Briksdal ble ferdig rundt 1890 ble det mer fart i turismen. Mange av de nysgjerrige ble kjørt opp til breen i høyvogn, som senere ble byttet med stolkjerrer. Etter 1. verdskrig eksploderte turiststrømmen. Ett til to tusen turister kunne besøke Briksdal på én dag. I 2005 ble den fotogene hesteskyssen erstattet av “Trollbiler” som har mye større kapasitet. Mange vil imidlertid huske det berømte motivet med hest og kjerre foran Kleivafossen (kilde: nordfjord.no.).
I vår tid kommer det hvert år omtrent 300.000 turister for å se Briksdalsbreen.

X