Category: Geoturisme

1 2 3 25 10 / 242 POSTS
Norsk stein er dansk geoturisme

Norsk stein er dansk geoturisme

Det finnes om lag 140 store flyttblokker i Danmark. De ble fraktet fra Norge og Sverige med isen under de siste istidene og utgjør nå en del av danske [...]
Ferieplaner – besøk en gruve i sommer! 

Ferieplaner – besøk en gruve i sommer! 

Rundt om i Norge er det flere nedlagte gruver som er åpne for besøkende. En tur i gamle gruveganger for å oppleve bergarter og hvor mineralene kommer [...]
Rondane nasjonalpark

Rondane nasjonalpark

Juli 2021: Det runde og «myke» fjellene i Rondane nasjonalpark består av hardføre bergarter dominert av kvartsitt. [...]
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Juni 2021: Fra E6 ser vi i vest en mengde fjell. Høyest av dem alle er de fire 2000-metertoppene som utgjør kronen på Snøhetta-massivet. [...]
Jomfruland nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark

Mai 2021: Jomfruland er en del av Raet, den store endemorenen som ble avsatt gjennom en kuldeperiode mot slutten av siste istid. [...]
Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark

April 2021: Hallingskarvets markante brattkant sett fra sør kan geologisk sammenliknes med en bokstabel bestående av tre bøker. [...]
Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark

Mars 2021: Det er få steder i Norge at du kan finne bedre eksponerte skuringsformer enn på Hvaler i Østfold. De representerer istiden og isens erodere [...]
NGU tar landets geologiske mangfold på alvor

NGU tar landets geologiske mangfold på alvor

Det er svært hyggelig å se at engasjementet for geologisk mangfold også fins ute i det norske geomiljøet, På geonyhetsstedet geo365.no og i bladet GEO [...]
Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark

Februar 2021: Raet nasjonalpark er oppkalt etter endemorenen som ble dannet under en kuldeperiode i kjølvannet av siste istid for 12 800 til 11 700 år [...]
Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalpark

Januar 2021: Landskapet i Lofotodden nasjonalpark er en sjeldenhet i global sammenheng med sine høye og smale tinderekker omgitt av åpne havområder. [...]
1 2 3 25 10 / 242 POSTS
X