Category: Geoturisme

1 2 3 23 10 / 230 POSTS
Keilhau og Boeck «oppdager» Jotunfjeldene

Keilhau og Boeck «oppdager» Jotunfjeldene

Denne sommeren er det 200 år siden en av Norgeshistoriens mest berømte gutteturer fant sted. [...]
Geofunn: Grua

Geofunn: Grua

Ragnar Knaruds geofunn er Grua midt i Oslofeltet. Mellom sedimentære og magmatiske bergarter har en rekke metaller og mineraler blitt utfelt. [...]
Geofunn: Breksjer og konglomerater

Geofunn: Breksjer og konglomerater

Per Terje Osmundsen presenterer sitt geofunn; på Prins Karls Forland på Svalbard finner vi avsetninger som vitner om forkastningsbevegelser og røff to [...]
Formidlingen må bli bedre

Formidlingen må bli bedre

Kunnskap om berggrunn, sedimenter, jordsmonn og geologiske prosesser er helt nødvendig for å forstå sammenhengene i naturen. NGU burde få et nasjonalt [...]
Formidling gjennom smarttelefonen

Formidling gjennom smarttelefonen

I overgangen mellom vulkanske bergarter fra perm og sedimentære bergarter fra kambro-silur åpner det seg en verden full av geologihistorie og kulturhi [...]
Bunnmorene: Vår mest utbredte jordart

Bunnmorene: Vår mest utbredte jordart

Fjellturistene tar det vidstrakte teppet som en selvfølge, der stien slynger seg elegant gjennom leire, sand, grus og steinblokker. [...]
Geofunn: Øyerndeltaet

Geofunn: Øyerndeltaet

Morten Bergan presenterer sitt geofunn; deltaet i innsjøen Øyeren som viser likheter med Brent-deltaet i Nordsjøen. [...]
Geofunn: Elver av stein

Geofunn: Elver av stein

NGU-forsker Katia Svendby presenterer sitt geofunn; forsteinede elveavsetninger i Sunnfjord. [...]
Gjennom Jotunfjeldene

Gjennom Jotunfjeldene

Denne sommeren bør vi minnes studentene Baltazar Mathias Keilhau og Christian Peter Bianco Boeck som mes tort pågangsmot vandret gjennom Jotunheimen o [...]
Da «syndfloden» rammet Østlandet

Da «syndfloden» rammet Østlandet

På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannskillet og det som var igjen av innlandsisen. Da isd [...]
1 2 3 23 10 / 230 POSTS
X