Enklere CO2-fangstDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO»-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Enklere CO2-fangst

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Sementproduksjon står for hele syv prosent av klimautslippene på jorda, og omtrent to prosent av Norges utslipp. Derfor er sementindustrien under sterkt press for å redusere utslippene sine.

GEO 04/2017: Mot fullskala CCS

Nå har forskere ved SINTEF  forbedret fangstmetoden av CO2 som dannes under produksjonsprosessen til sement. Håpet er at løsningen kan tas i bruk av sementfabrikker og andre industriprosesser i kystnære strøk og langs elver i Europa, fordi metoden baserer seg på å gjøre CO2-en flytende, og dermed mulig å frakte i skip.

Den kan også monteres på eksisterende fabrikker, skriver Gemini.no.

– Vi kombinerer en lovende metode, som er filtrering gjennom en membran, med et egenutviklet system som oppkonsentrerer CO2-en ved å gjøre den flytende. Dette gjør vi gjennom å kjøle den ned under trykk, forklarer SINTEF-forsker David Berstad.

Membranen i seg selv klarer å konsentrere CO2-gassene til omkring 70 prosent. I dag er vanlig å bruke ytterligere et membrantrinn for å rense gassen til nødvendig renhet på 95 prosent. Men forskernes løsning med å gjøre CO2-en flytedene er mindre energikrevende.  I tillegg gir den et enda renere resultat.

Målinger SINTEF-forskeren og forskerkollega Stian Trædal har fått under forsøk med det nye systemet på en labrigg i Trondheim viser en renhet på minst 99 prosent.

– De beste resultatene vi har sett er om lag 99,8 prosent, men i teorien skal det gå an å forbedre det ytterligere.  Jo renere resultat desto gunstigere ettersom det trengs mindre kapasitet for å frakte og eller lagre CO2 i væske- eller gassform, sier Berstad til Gemini.no.

Les hele artikkelen.

 

X