Enklere CO2-fangstDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO»-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Enklere CO2-fangst

En ny hybridteknologi gjør det enklere og billigere å fange og rense CO2 fra sementindustrien. Og teknologien kan monteres på eksisterende anlegg.

Sementproduksjon står for hele syv prosent av klimautslippene på jorda, og omtrent to prosent av Norges utslipp. Derfor er sementindustrien under sterkt press for å redusere utslippene sine.

GEO 04/2017: Mot fullskala CCS

Nå har forskere ved SINTEF  forbedret fangstmetoden av CO2 som dannes under produksjonsprosessen til sement. Håpet er at løsningen kan tas i bruk av sementfabrikker og andre industriprosesser i kystnære strøk og langs elver i Europa, fordi metoden baserer seg på å gjøre CO2-en flytende, og dermed mulig å frakte i skip.

Den kan også monteres på eksisterende fabrikker, skriver Gemini.no.

– Vi kombinerer en lovende metode, som er filtrering gjennom en membran, med et egenutviklet system som oppkonsentrerer CO2-en ved å gjøre den flytende. Dette gjør vi gjennom å kjøle den ned under trykk, forklarer SINTEF-forsker David Berstad.

Membranen i seg selv klarer å konsentrere CO2-gassene til omkring 70 prosent. I dag er vanlig å bruke ytterligere et membrantrinn for å rense gassen til nødvendig renhet på 95 prosent. Men forskernes løsning med å gjøre CO2-en flytedene er mindre energikrevende.  I tillegg gir den et enda renere resultat.

Målinger SINTEF-forskeren og forskerkollega Stian Trædal har fått under forsøk med det nye systemet på en labrigg i Trondheim viser en renhet på minst 99 prosent.

– De beste resultatene vi har sett er om lag 99,8 prosent, men i teorien skal det gå an å forbedre det ytterligere.  Jo renere resultat desto gunstigere ettersom det trengs mindre kapasitet for å frakte og eller lagre CO2 i væske- eller gassform, sier Berstad til Gemini.no.

Les hele artikkelen.

 

X