Får penger til CO2-fangst

Får penger til CO2-fangst

I revidert nasjonalbudsjett kommer det penger til karbonfangst på Norcems anlegg i Brevik, skriver Dagsavisen.

Norcem får tilskudd fra staten for å gjennomføre forprosjektering av CO2-fangst på sitt anlegg i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.
Norcem produserer betongprodukter og har som mål å gjøre dette uten å slippe ut CO2. De startet med testforsøk tilbake i 2013. Testprosjektet har pågått fram til 2017.
Siden 2015 har staten samarbeidet med tre industriaktører om å utvikle fullskala CO2-fangst fra norske industrianlegg: Norcem i Brevik, Yaras på Herøya og energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.
Dagsavisen har ikke fått bekreftet om regjeringen gir tilskudd til alle tre prosjektene, eller hvor mye som gis.
Les hele saken på dagsavisen.no

Newer Post
Older Post
X