Tar til fornuftDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO»-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Tar til fornuft

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bruke kun 20 millioner kroner på CO2-håndtering neste år.

Etter den planen blir det derfor foreløpig ikke jobbet videre med et anlegg i full skala for håndtering av CO2-utslipp fra landbaserte anlegg. Tre prosjekter har vært utredet: Norcems sementfabrikk i Brevik (GEO 04/2017: «Mot fullskala CCS»), Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Ifølge olje- og energiministeren er 20 millioner kroner tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved de tre driftsorganisasjonene. Men på langt nær nok til å videreføre planene om et fullskala anlegg. Derfor bruser Fredric Hauge, Stein Lier-Hansen og flere politikere med fjærene. Terje Søviknes fremholder derimot at det nå er nødvendig å se på «kostnader og nytte ved et fullskala CO₂-håndteringsprosjekt i Norge», og at «et nytt Storting også bør få seg forelagt dette før man tar stilling til prosjektet». Vi har tidligere fortalt at CCS er ekstremt dyrt (det koster ca. to milliarder kroner per million tonn CO2 per år; GEO 04/2017; «Dyrt – veldig dyrt»).

X