Tord Liens gale regnestykke

Tord Liens gale regnestykke

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er ikke sjokkert over kostnadene ved å etablere fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Nordsjøen (DN 6. juli). Men det er fordi regnestykket han serverer er svært mangelfullt. geo365.no: Ulønnsom fangt og lagring Utgangspunktet hans er at en full verdikjede vil koste mellom 14 og 25 milliarder […]

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien er ikke sjokkert over kostnadene ved å etablere fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Nordsjøen (DN 6. juli).

Men det er fordi regnestykket han serverer er svært mangelfullt.

geo365.no: Ulønnsom fangt og lagring

Utgangspunktet hans er at en full verdikjede vil koste mellom 14 og 25 milliarder for investering og drift i fem år, basert på tall fra Statens prosjektmodell. Han setter så denne kostnaden opp mot inntektene fra eksport av gass som gjennom de siste ti årene har vært «mellom 171 og 297 milliarder kroner». Så om vi bruker kostnadstallene Lien referer til, blir dette selvsagt lite i forhold til antatte inntekter gjennom fem år (anslagsvis ca. 1000 milliarder kroner).

På oppdrag for Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet (FIN) har Atkins Norge og Oslo Economics gjennomført kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering (en hel kjede for fangst, transport og geologisk lagring av CO2). Tiltaket har en høy kostnad, med forventet P50-kostnad på NOK 25,1 milliarder 2021-kroner. Redusert omfang med blant annet ett fangstanlegg vil i en minimumsløsning kunne redusere statens kostnad til NOK 13,9 milliarder (P85).

Liens feilslutning består i at grunnlagsinvesteringen på mellom 14 og 25 milliarder kun vil omfatte lagring av mindre enn én million tonn CO2 fra ett eller to anlegg med CO2-rensing på Østlandet. Tallet har ingenting med hva det vil koste å rense gass fra all norsk produksjonen i Nordsjøen gjennom fem år.

I 2019 produserte Norge om lag 114 milliarder kubikkmeter gass. Rundt regnet vil dette gi CO2-utslipp i størrelsesorden 275 000 000 tonn.

Lien gir dessverre – og det er dette som er kortslutningen – ikke noe anslag for hva rensing av så mye gass vil koste gjennom fem år.

Kanskje har Tord Lien et poeng når han forfekter at CCS er nødvendig for å gjøre norsk gass konkurransedyktig i et stadig tøffere marked med økende forsyninger fra både USA og Russland.

Men før han trekker en konklusjon om hva som er riktig å gjøre, bør han skaffe seg full oversikt hvilke kostnader overgang til full CCS-basert gassproduksjon innebærer.

GOD HELG!

(Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 11. juli 2020.)

Les også «Tretten milliarder som virker mot sin hensikt»

 

 

 

 

X