Vi må lære å regne

Vi må lære å regne

Deponering av CO2 er fullt mulig, men det vil aldri kunne skje så fort at det vil påvirke vedens CO2-regnskap.

I DN lørdag 4. oktober blir det slått stort opp at Canada har bygget om et kullkraftverk der CO2-gass nå blir skilt ut for så å bli injisert i et oljereservoar.

Når DN skriver at prosjektet i Alberta «regnes som et gjennombrudd i klimakampen» skal vi huske på at det er et kommersielt prosjekt. Hele 90 prosent av den fangede gassen blir solgt til et oljeselskap og brukes til økt utvinning. Prosjektet kan derfor ikke sammenlignes med de planene Norge hadde for Mongstad. Det var utelukkende basert på statsstøtte.

I Statsbudsjettet for 2015 går det også frem at regjeringen «satser bredt på CO2-håndtering».

Men la oss se litt på tallene.

DN opplyser at atmosfæren heretter skal bli spart for én million tonn CO2 hvert år. Det er den samme besparelsen som rensingen av gassen fra Sleipner-feltet i Nordsjøen gir. Uten videre høres det jo imponerende ut: Én million tonn!

Men la oss se dette i perspektiv. Verdens utslipp av CO2 var i fjor ca. 35 milliarder tonn, og veksten fra foregående år var 2,3 prosent. Og denne veksten forventes å fortsette i mange år fremover.

Hvor mye er 2,3 prosent av 35 milliarder? Svar: Bortimot én milliard.

Vi ser altså at bare veksten i utslippene per år er 1000 ganger større enn det det ombygde kullkraftverket tar hånd om. Tiltaket i Canada har derfor mening når gassen kan brukes til å produsere mer olje (90 prosent av gassen blir brukt i et IOR-prosjekt), men det har absolutt ingen betydning for verdens utslipp av den såkalte klimagassen.

Professor Nils A. Røkke i SINTEF sier til DN at «dette er en milepæl. Ingen kan lenger si at denne teknologien ikke fungerer – at det er komplisert, vanskelig og dyrt.»

Sant nok. Det er fullt mulig å lagre CO2. Noe de færreste har betvilt. Men bare for å håndtere veksten i verdens utslipp må vi altså bygge 1000 slike anlegg i året – tre per dag. Selv ikke Røkke kan mene at dette er realistisk.

Det virker fullstendig usannsynlig at CO2-lagring er løsningen på en ønsket reduksjon i de globale utslippene av gassen.

Det er kanskje ikke bare lærerne i grunnskolen som trenger litt ekstra kunnskaper i matte.

X