1,56 mrd. fat – foreløpigPå tross av en svært tynn oljesone er Troll-feltet et av norsk sokkels største oljefelt, og gjennom de tre siste årene har det vært den største produsenten. Foto: Øyvind Hagen, Statoil

1,56 mrd. fat – foreløpig

I løpet av 20 år har Troll-feltet levert hele 1560 millioner fat olje fra en tynn oljesone som mange ikke trodde det var mulig å produsere fra.

Men det var før horisontale brønner ble vanlig. Teknologien ble utviklet av amerikanerne på 1980-tallet  i Austin Chalk i Texas og Bakken Shale i Nord-Dakota. Norske petroleumsingeniører fulgte raskt etter, og i dag er teknologien hyllevare som brukes på alle olje- og gassfelt.

Les om boring av horisontale brønner ved  hjelp av geostyringBrynhild-feltet i Nordsjøen.

– Troll olje er det umulige gjort mulig. Bare noen få trodde på å utvinne den tynne oljesonen på Troll, og gjennom et brennende ønske om å få det til, pågangsmot og innovasjon ble Troll olje en realitet, sier feltdirektør Øivind Dahl-Stamnes til statoil.com.
Et tynt oljeførende lag strekker seg over hele feltet, men det er drivverdig bare i to provinser i Troll vest. Oljen produseres via totalt 15 havbunnsrammer med til sammen 121 brønnslisser knyttet opp mot de flytende produksjonsplattformene Troll B og Troll C.
150929 Trollfeltet1
norskpetroleum.no sine sider finnes mengdevis av data om feltet.
Alle produksjonsbrønnene  på Troll olje er horisontale brønner. Det innebærer boring i to faser, først ned til reservoaret som ligger 1600 meter under havbunnen og deretter opptil 5500 meter horisontalt utover i reservoaret. De fleste av brønnene er såkalte grenbrønner, det vil si de har to eller tre horisontale seksjoner som er samlet i et krysspunkt i reservoaret.
Fra 200 oljebrønner har det blitt produsert 1,56 milliarder fat olje, og målet er at feltet totalt skal produserer 2,1 milliarder fat olje. Det betyr samtidig at utvinningsgraden som i dag er på 40 present skal opp i 52 prosent.
Troll olje har vært Norges største oljeprodusent de tre siste årene.
Troll er først og fremst et gassfelt, og gassreservene er hele fem ganger større enn oljereservene. Mens det meste av oljen er produsert, ligger det meste av gassen tilbake.
Les mer om Troll-feltet på Norsk Oljemusems nettsted.
Troll ble funnet i 1979 med brønn 31/2-1. Shell var operatør.
Oljedirektoratets artikkel om Troll-feltet.

X