Skuffende liteEn sterk EM-anomali på Blåmann-prospektet ga håp om et kommersielt funn. Nå kan det se ut til at EM-responsen må forklares med annet enn resistive hydrokarbonlag (c) EM: EMGS; (c) Seismikk: TGS

Skuffende lite

Den sterke EM-anomalien på Blåmann ga et sterkt håp om et stort funn. Derfor er skuffelsen desto større når det nå er kjent at det kun er gjort et lite gassfunn.

Staoil har gjort et lite gassfunn på prospektet Blåmann i Barentshavet.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet antyder mellom 2 og 3 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass (opp mot 20 millioner fat oljeekvivalenter).
Funnet kan likevel være kommersielt ettersom det kan bli knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Snøhvit-feltet.
I forkant av boringen mente flere eksperter at det kunne bli gjort et betydelig funn. Årsaken var en sterk EM-anomali over prospektet («Tror på funn«, «Klokkertro på funn«).

«Blåmann har en klar resistivitetsrespons på toppen av en forkastningsblokk. Jeg har ikke sett på dataene i detalj, men det lille jeg har sett virker overbevisende. Brønnen blir nok et funn.» Jonny Hesthammer, CEO M Vest Energy, til geo365.no.

Uten at vi har sett data, er det nå rimelig å anta at EM-anomalien har større utstrekning enn selve gassakkumulasjonen. I så fall må anomalien ha en annen geologisk forklaring enn hydrokarboner.
EMGS kommenterer utfallet av brønnen på denne måten:
«We want to congratulate Statoil and its partners with the discovery. Disappointingly it was not an oil discovery, but the result shows that there is more to find in the Hammerfest basin. Although the CSEM data was not used to place the well, we are certain that CSEM can be used for further appraisal of the discovery and the general assessment of the prospectivity in the area. »
Primært letemål for 7121/8-1 var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder i Støformasjonen. Brønnen påtraff en gasskolonne på 23 meter i sandsteiner med moderat reservoarkvalitet.
I sekundære letemål i Fruholmen- og Snaddformasjonen ble det påtruffet flere intervaller med vannfylt sandstein med moderat reservoarkvalitet.
Oljedirektoratets pressemelding.

X