Avgrensning reduserer usikkerhet OMVs olje- og gassfunn Iris ligger rett vest for Equinors Morvin. Morvin produserer fra midt jura sandsteiner.

Avgrensning reduserer usikkerhet

En avgrensningsbrønn på olje- og gassfunnet Iris indikerer utvinnbare ressurser på opp mot 75 millioner fat o.e. Dette er noe mindre enn først antatt.

Funnet ble påvist i midtre jura reservoarbergarter (Garnformasjonen) i 2018 med 6506/11-10 (Iris) (geo365.no: «OMV fant gsss og kondensat«). Før brønn 6506/11-11 S ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 20 og 130 millioner fat o.e.

Funnet ligger rett vest for Morvin-feltet hvor det meste av oljen og gassen ligger i midtre jura sandsteiner. Morvin har vært i produksjon siden 2010.

Primært letemål for brønn 6506/11-11 S var å avgrense gass-/kondensat-funnet i Garnformasjonen mot sørvest, redusere usikkerheten knyttet til ressursestimatet, og gjennomføre en formasjonstest. Brønnen traff på en gasskolonne på totalt om lag 70 meter i Garnformasjonen, hvorav om lag 50 meter med sandstein med varierende reservoaregenskaper fra dårlig til god. Gass-/vann-kontakten ble ikke truffet på, hht. en pressemelding fra Oljedirektoratet.

I tillegg skulle brønnen undersøke om det er petroleum tilstede i reservoarbergarter i den underliggende Ileformasjonen i midtre jura. Det ble truffet på flere sandsteinslag med moderat til god reservoarkvalitet, på til sammen om lag 55 meter i Ile-formasjonen, som er vannførend

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er mellom 25 og 75 millioner fat o.e.

To vellykkede formasjonstester er gjennomført i Garnformasjonen. Maksimum produksjonsrate var på 1,6 millioner Sm3 gass og 885 Sm3 (5600 fat) kondensat per strømningsdøgn gjennom en 52/64 tommers dyseåpning.

Rettighetshaverne vil vurdere å bygge ut funnet som en undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende innretninger i området.

Morvin ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2008. Morvin produserer gass og olje fra midtre jura sandstein i en rotert og skråstilt forkastningsblokk. Reservoaret ligger på 4500-4700 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Garnformasjonen er relativt homogen, mens Ileformasjonen er mer heterogen. Under boring i sør ble Spekkformasjonen påvist, og den har gode reservoaregenskaper. I tillegg produseres det fra Tilje- og Tofteformasjonene. Opprinnelige utvinnbare reserver var 96 millioner fat o.e. 2/3 var olje. Kilde: norskpetroelum.no.
X