OMV fant gass og kondensat

OMV fant gass og kondensat

Med 1 brønn har OMV funnet både gass og kondensat i 2 prospekter. I beste fall dreier det seg om mer enn 200 mill. fat o.e.

Primært og sekundært letemål for brønn 6506/11-10 var å påvise petroleum i henholdsvis i nedre kritt (Langeformasjonen) og i midtre jura (Garnformasjonen) nordvest for Åsgard-feltet i Norskehavet.

Hades

Brønnen påtraff i det primære letemålet (Hades-prospektet) en total gass/kondensat-kolonne på om lag 35 meter i Langeformasjonen, hvorav 15 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper. Gass/vann-kontakten ble ikke påtruffet.
De foreløpige beregningene av størrelsen på funnet i Langeformasjonen er svært usikre. Estimatet varierer mellom 19 og 113 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Iris

I sekundært letemål (Iris-prospektet) ble en total gass/kondensat-kolonne på om lag 95 meter påtruffet i Garnformasjonen, hvorav 85 meter utgjør reservoaret som består av sandsteiner med varierende reservoarkvalitet fra moderat til meget god. Gass/vann-kontakten ble påtruffet på 4295 meter under havnivå.
Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i Garnformasjonen er på mellom 19 og 132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
OMV er operatør for lisensen, med Statoil, Faroe Petroleum og Spirit Energy som partnere.
Pressemelding.
Graham Stewart, Chief Executive of Faroe Petroleum, kommenterer slik:
“We are very pleased to announce significant discoveries in both the Hades and Iris prospects; both are well in excess of pre-drill estimates», og “The Hades and Iris prospects, previously known as Aerosmith and Zappa respectively, have been part of Faroe’s portfolio for many years, forming the main part of a successful APA licence application made in 2009.»

X