Bekrefter (lite) oljefunn

Bekrefter (lite) oljefunn

Oljedirektoratet bekrefter i dag at Lundin har gjort et lite funn av olje på Filicudi-prospektet i Barentshavet.

Mange med ståsted i Nord-Norge har omtalt Filicudi-funnet som stort. Det er galt.
I sin pressemelding sier Oljedirektoratet at foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 35 og 100 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.
Riktig nok kan det være mer olje i dette prospektet enn noen av funnene som ble gjort på norsk sokkel i fjor («Små, men lønnsomme funn«), men 100 millioner fat – i beste fall – er ikke nok til de store overskriftene.

Både Johan Castberg (med Skrugard, Drivis og Havis) og Alta/Gohta er betydelig større. Johan Castberg kan inneholde mer enn 500 millioner fat utvinnbare o.e., mens Oljedirektoratets anslag for karbonatreservoarene i Alta/Gohta er i størrelsesorden 250 millioner fat o.e.
En helt annen sak er at Lundin mer enn antyder at det er flere interessante prospekter av samme type i nærheten. Det er derfor fortsatt et potensial for å øke reservegrunnlaget på denne letemodellen sørvest for Johan Castberg.

Halvor Jahre, letesjef i Lundin, har tidligere fortalt GEOs lesere om en dobbel flatspot på et prospekt som har klare likheter med Skrugard (GEO 07/2016: «Tett på dataene»). At det ble funnet gass over olje var derfor ikke overraskende.

Størrelsen var imidlertid mindre enn forventet. Operatøren publiserte i fjor anslag om at prospektet inneholdt 258 millioner fat o.e. Basert på EM-data anslo imidlertid EMGS at prospektet kun inneholdt mindre enn 100 millioner fat o.e. Det kan se ut som EMGS fikk rett (geo365.no: «Innertier for EMGS»).
Primært og sekundært letemål for undersøkelsesbrønn 7219/12-1 var å påvise petroleum i to reservoarnivå av tidligjura og sentrias/mellomtrias alder (Tubåen- og Fruholmenformasjonene). Primærmålet for avgrensningsbrønn 7219/12-1 A var å samle inn geologiske data i sandsteinbergarter av tidligjura/sentrias alder (Nordmela- og Tubåenformasjonene).

Brønn 7219/12-1 påviste en total oljekolonne på om lag 60 meter og en overliggende total gasskolonne på om lag 60 meter, hvorav henholdsvis 55 meter og 45 meter i sandsteiner med gode reservoaregenskaper i Tubåenformasjonen. Brønn 7219/12-1 A bekreftet en om lag tilsvarende gass- og oljekolonne i Nordmela- og Tubåenformasjonene med gode reservoaregenskaper.

 

X