Innertier for EMGS

Innertier for EMGS

Mens Lundin antok nesten 300 millioner fat utvinnbar olje, antok EMGS mindre enn en tredjedel basert på EM-data. EMGS ser ut til å få rett.

Lundin Norway har gjort et nytt olje- og gassfunn på Loppahøyden i Barentshavet. Denne gang i Filicudi-prospektet hvor operatøren tidligere har publisert at de anslår prospektet inneholder 258 millioner fat o.e.
Halvor Jahre, letesjef i Lundin, har tidligere fortalt GEOs lesere  om en dobbel flatspot på et prospekt som har klare likheter med Skrugard (GEO 07/2016: «Tett på dataene»).
Rett før jul i fjor publiserte vi EMGS sitt anslag på størrelsen. Vurderingen var basert på selskapets egne EM- data over prospektet («Mindre enn antatt»).
«3D CSEM multiklientdata som dekker prospektet har ingen resistiv anomali. Ved å se på statistikk mellom brønnresultat og 3D CSEM i Barentshavet, tyder mangel på resistiv anomali at et eventuelt funn ikke vil være større enn 100 millioner fat», skrev vi den gang.
Nå sier Lundin at et «foreløpige estimat viser at reservoaret kan inneholde mellom 35 og 100 millioner fat oljeekvivalenter». Det ser altså ut til at EMGS har gjort en svært god vurdering av størrelsen på funnet.
Det gjenstår likevel å se resultatet av sidesteget som nå bores. Ifølge Lundin er estimatet på mellom 35 og 100 millioner fat kun basert på den første brønnen.
Funnbrønnen traff et 129 meter tykt reservoar i sandstein. 63 meter av dette inneholder olje, mens 69 meter inneholder gass.
Men selv om funnet er mindre enn håpet, sier Lundin at det gid god grunn til optimisme for flere betydelige prospekter i samme lisens og med samme letemodell som Filicudi. Det blir likevel galt, slik NRK gjorde i går, å si at det er gjort et «stort funn» i Barentshavet.
– PL533 er et svært prospektivt område med mange interessante muligheter, sier Halvor Jahre, letesjef i Lundin Norway.
– Vi håper at vi skal kunne bore ytterligere to prospekter i denne lisensen. Et prospekt kalt Hufsa har ressursestimatet her er på hele 285 millioner fat oljeekvivalenter, mens prospektet Hurri har et estimat på 218 millioner fat, sier Jahre.
Funnsannsynligheten i Hufsa og Hurri er estimert til 25 % ifølge letesjef Halvor Jahre.

X