Borer dypt på SmølaFoto: Magne Vik Bjørkøy, NGU

Borer dypt på Smøla

Boringen er en del av NGUs kartlegging på kysten, og funnene kan ha stor betydning for oljeselskapene.

Boreprogrammet inngår i «Coop 3-prosjektet», og finansieres av Oljedirektoratet, ni oljeselskaper sammen med NGU. Borekjernene fra Smøla kan gi viktige svar for industrien.
Helt ytterst på Nordmørskysten, ved Veiholmen på Smøla, graver et bor dypere og dypere ned i undergrunnen. 800 meter ned i berggrunnen skal borkrona gå, i jakten på varme, forvitret berggrunn – og viktig oljekunnskap.
– Utenfor Tjeldbergodden har vi målt temperaturer som er høyere enn vanlig, vi er spent på om vi finner den samme varmen i dypet her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier geofysiker og lagleder for Sokkelgeofysikk ved NGU, Odleiv Olesen til ngu.no.
Nå følger han spent med mens det jobbes på boreriggen. Stadig nye meter med stein hentes opp, og Olesen studerer de første borkjernene nøye.
– Så langt har vi kommet 600 meter ned i dypet, forteller Kjell Johansen i boreselskapet GEO Drilling, mens han passer på at boret går rett og vanntilførselen er konstant. Boring i knallhardt berg krever tett og nøyaktig overvåking. To soner med oppsprekking har dessuten krevd utstøping i borehullet.
Øya Smøla ligger plassert ved den såkalte «Frøyahøyden». Etter oljefunnet «Pil og Bue» i 2014 har interessen for området øket betydelig.

De fysiske forholdene i berggrunnen på Veiholmen kan si noe om hvordan tilsvarende områder ser ut på kontinentalsokkelen. Etter de store oljefunnene på Utsirahøyden, er oljeselskapene svært interessert i alle de undersjøiske «høydene».
Les hele saken på ngu.no

X