CNN skremmer vettet av TU

CNN skremmer vettet av TU

Teknisk Ukeblad (TU) bruker CNN som sannhetsvitne. Helt uten å reflektere over sannhetsgehalten i det den amerikanske mediegiganten fremlegger.

Dette er saken: CNN publiserte 17. februar en sak («Norway, the UK and Canada are not climate champions. They are climate hypocrites») der nordmenn fremstilles som hyklere. Hvorfor? Jo fordi vi produserer olje og gass i langt større mengde enn vi selv klarer å forbruke, og at vi derfor tjener store penger på å selge petroleum til land som trenger den, og at disse hydrokarbonene bidrar til global oppvarming. Det hyklerske har å gjøre med at vi bruker noen av de pengene vi tjener på å (angivelig) gjøre samfunnet grønnere, som for eksempel å subsidiere amerikanske Tesla (samtidig som Elon Musk blir enda rikere).

TU kaller dette dobbeltmoral («Varsko fra CNN trigger beredskap for norsk oljeslutt»), og legger til at «Norge, Canada og Storbritannia får i den høyt profilerte artikkelen på pukkelen for å skryte på seg å være verdensledende i å møte nasjonale klimakrav ved å innføre grønne og klimavennlige løsninger hjemme, samtidig som de samme landene tjener store penger på produksjon og eksport av olje og gass».

Snakker om å snu ting på hodet

Realitetene er

 • Verden trenger all den olje og gass som i dag blir produsert inntil det blir produsert så mye grønn energi at disse energikildene kan erstattes. Men det tar tid, det bør TUs redaktør skjønne. Så langt dekkes verden energibehov av bare noen få prosent fornybar energi, og selv om økningen i tilbudet av vind- og solkraft er sterkt økende, vil det gå mange tiår før fossile energikilder kan erstattes. Skal det skje over natten, vil ikke TUs redaktør ha strøm til verken PC eller el-bil. Det er derfor helt nødvendig at Norge produserer olje og gass, og fortsetter å gjøre det i lang tid fremover. Hvis angitte redaktør mener noe annet, ligger bevisbyrden hos vedkommende («vis meg regnearket»).

«I perspektivmeldingen skriver Regjeringen at selv om utvinningen av olje er ventet å avta, er det uansett, på globalt nivå, nødvendig med betydelige investeringer i ny produksjonskapasitet for å kompensere for at utvinningen faller i eksisterende felt.» Norsk olje og gass.

 • Norge hører med til de land i verden som produserer olje og gass med lavest karbonavtrykk. Dobbelt så lite som verdens gjennomsnitt, faktisk. Hvordan er det mulig? Jo, for det første fordi politikerne går foran og legger sterke føringer, for det andre fordi Norge er ledende på teknologiutvikling innen olje- og gassindustrien, og for det tredje – ikke minst – fordi vi elektrifiserer sokkelen med stor hastighet (hvorfor akkurat det skal hjelpe til med å redusere verdens CO2-utslipp er mer enn jeg kan forstå, men la nå det være i denne omgang, jeg skjønner jo heller ikke hvorfor vi skal bruke masse energi (!) til Mike Mus-tiltak for fangst, lagring og transport av CO2, uten at det hjelper det store bildet, når vi i stedet kunne redusert utslippene ved redusert forbruk).

TUs redaktør – som må betraktes som talsmann, unnskyld talsperson, for utvikling av norsk teknologi – burde heller heie på at Norge bidrar til at olje- og gassindustrien blir både renere (og da snakker vi ikke bare om CO2) og tryggere, og at Norge burde trekkes frem som et flaggskip for en industri som verden sårt trenger i veldig mange år fremover.

Ansvarsdeling heter det

Et annet interessant poeng som CNN trekker frem, og som TU understøtter i sin svært lite reflekterte kommentar, er at oljeeksporterende land som Norge bør være ansvarlig for de utslippene som doljen og gassen forårsaker ved forbruk. Tja, det blir veldig rart, for i så fall vil jo importlandenes incitament for å redusere utslipp fullstendig forsvinne. «Forurenser skal betale», heter det, og da må det være sluttforbrukerne som må ta straffen, ikke det landet som gir dem muligheten til et komfortabelt liv. Det må være mer enn godt nok at Norge sørger for en utslippsfri produksjon. Ansvarsdeling heter det.

Det blir jo også et tankekors om vi nordmenn skal betale for all den forsøpling og alle CO2-utslippene som forårsakes av alle importerte varer. Det være seg el-biler eller PC-er, for ikke å si stål, der produksjonen er helt avhengig av kull (som Norge nå skal slutte å produsere, selv om vi kan tilby renere kull enn det kullet som det skal erstattes med). Regnestykket blir veldig komplisert, og det vil helt sikkert sysselsette en rekke økonomer, og derved øke BNP.

En CO2-fattig fremtid

TUs redkatør, en del kunnskapsløse politikere og hele bunten med forledete miljøaktivister bør heller glede seg over at norske CO2-utslipp uansett kommer til å bli kraftig redusert frem mot 2050, rett og slett fordi norsk olje- og gassproduksjon snart er jevnt avtakende som følge av minkende reserver. I mellomtiden må det jo være bra at vi har oljepenger til å bygge opp en fornybar industri gjennom en rekke subsidier.

GOD HELG!

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 1 uke ago

  Det er intet nytt at CNN har en sterk (demokratisk) politisk slagside og et klart menneskeskap klimastandpunkt». TU bør kjenne til dette politiske standpunkt. CNN kjører aldri saker der «den andre siden høres» og redusert oppslutning er resultatet.

  Kjøret mot USA-shale/gas-olje og Keystone pipline er gammelt nytt, mens strømkrisen i Texas mm er «nye» konsekvenser av en tro på at «det bare blir varmere». Med CNN-støttede Biden kan man forvente stadig økende oljepriser grunnet økende import til USA. Man kan fra CNN forvente stadige angrep på de som produserer fossil energi med argumenter for at disse skal ilegges «avgifter».

  TU forstå åpenbart ikke det geopolitiske spillet vdr energi. Ingeniørbransjen var en gang opptatt av norske arbeidsplasser, verdiskapning og norske interesser. Energi er inngangsverdien i absolutt all produksjon. Ingeniørene har åpenbart ikke lenger dette multippelet på sin «regnestav».

  I Norge er vi eksperter i å skyte oss selv i foten vdr avvikling av det meste av industri jfr gruvedrift som i dag ville vært megalønnsomt jfr Folldal/Røros (havbunnsmineraler ferdig lever – opp på land – kortreist – sammenlignet med nye planer om havbunnsmineralindustri), og eksempelvis kull fra Svalbard.

  I en globalistisk styrt verden blir alle disse markedsandeler» øyeblikkelig plukket opp av Kina mm. Bruken av kull i Kina er sterkt økende og Parisavtalen tillater Afrika/Asia og Kina 200 til 400% økning i CO2 utslipp.

  Norsk «industrielt selvmord» vil ikke bedre internasjonale forhold vdr «klima». Vi avviklet kanskje verdens best regulerte pelsdyrnæring og resultatet er at markedsandelen straks ble tatt opp av Kina – et land uten regulering av næringen. Gobal dyrehelsevelferd ble redusert, ikke bedret med Norges politikk og handling.

  Det samme vil skje vdr kull Svalbard, verden behøver kull b.a. for å fremstille stål – noe verden behøver mer og mer av. Vi hadde her spisskompetanse og drift uten ulykker i nyere tid, mens Kina har ulykker nesten hver mnd. I Norge blir ønsket om «det beste» – «det godes fiende». Konsekvensutredninger foreligger ikke – man bare avvikler.

  Vi eksporter strøm for at industri i utlandet skal vokse, mens el-kraften burde medført at arbeidsplasser og at industri kom til Norge. Norges første industrieventyr var grunnlaget på overskudd av strøm (vasskraft). I dag eksporteres –snarere enn foredles – elkraft/gass/olje – lik forholdene i en bananrepublikk.

  I dag har intet parti en klart «Industripolitikk» og fokus på arbeidsplasser, idet vi styres av «føleri-drevene-fordelingspolitikere» som vil leve av oljefondet – så lenge det varer – mens de fornekter pengens opphav (jfr navnendring).

  Dette er ikke en ansvarlig naturvitenskapelig tilnærming til klodens stadig økende behov for kunstgjødsel, energi, mat, transport og råstoffer. Internasjonal industri går dit energien er rimeligst dvs Asia/Kina/Afrika. Sårbarheten til en globalistisk verden ble synliggjort vdr Covid – det hadde nå vært fint å ha egen farmasiindustri.

  I dette spennet smir Kina og andre mens vesten kveler seg selv med klimatiltak. Kina satser maksimalt på alle typer fossil energi og politikken i Sør-Kina havet er del av dette. Qatar satser nå på verdens største LPG anlegg (North Field expansion), mens hjemlige Equinor (A. Opdal) Upstrems 12de Feb. 2021 uttaler at de ikke vil prioritere fossilt mer enn fornybart på tross av lang lavere internrente (en internrente som forøvrig syntes totalt avhengig av statlige subsidier).

  Da det er historisk sett 1:1 korrelasjon mellom rimelig energi og BNP viser dette hvor på kloden fremtidig reell og faktisk industriell vekst vil komme – mens vi i V-Europa maler oss inne i et mentalt «selvpåført-klimahjørne» i et «selvpiskende» forsøk på å motvirke effektene av å leve i en interglacial periode.

 • comment-avatar

  Mange gode poenger her. På den positive siden må vi legge til at Norge tjener grovt på en økning i oljeprisen. Det er selvsagt synd for fattige land som ikke er selvforsynt med olje og gass. Men det er deres problem. Ikke vårt.

 • X