"Det går alt for sakte"

"Det går alt for sakte"

Equinor er et energiselskap med globalt ansvar. Derfor bekymrer det seg for at CO2-utslippene øker på global basis.

«The future of energy is uncertain».
Det var det vi visste. Og Equinor er helt enig. Utsagnet ovenfor stammer fra Energy Perspectives 2018: Long-term macro and market outlook.
Like fullt hevder selskapet det er nødvendig med store investeringer i nye olje- og gassressurser, ettersom bare halvparten av etterspørselen i 2050 kan dekkes av eksisterende felt.

I det perspektivet synes det korrekt at Norge fortsetter å lete etter og utvinne olje og gass,, samt fortsette å utvide det arealet oljeselskapene leter på.
Dette er 8. gangen selskapet gir ut sine egne analyser om hva som vil drive utviklingen i de globale energimarkedene. Det er 8. gangen det spår om framtiden. Og fremtiden går drøyt 30 år frem i tid. Til 2050.
Bakteppet som gjennomsyrer rapporten er bekymringen for økte CO2-utslipp.

Det går bl.a. fram av innledningen: «The challenge for energy companies and society at large is to satisfy this growing demand (driven by increasing population and increasing wealth) while contributing to increased sustainability. For that to happen, we need en energy tranistion of enormous proportions».

«The climate debate is long on targets, but short on action»

For 10-20 år siden var temaet «peak oil» – altså om det var nok olje til å etterkomme et økende behov. Den diskusjonen er – med rette – totalt forsvunnet.

«In the transport sector electrification increases, but is far from keeping pace with the overall growth in global vehicle sales»

I stedet er det altså «energy transition» som opptar – og bekymrer – Equinor. Men det skjer mye positivt, oppsummert slik: «Fortunately, we see signs of this transition happening today». Referansen går til utviklingen i fornybar elektrisitet og elektrifiseringen av transport og digitale tjenester (jeg er litt usikker på hva det siste betyr, men finner nok ut av det).

«Verden vil fram mot 2040 ha behov for mye ny fornybar energi. I tillegg kreves betydelige investeringer i ny produksjon av olje og gass for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt.» Statoils Energy Perspectives 2017.

Det er imidlertid nok av mørke skyer slik Equinor ser verdenshimmelen (der det er alt for mye CO2 allerede):
«Demand for fossil fuels is still growing, greenhouse gases are rising again, and technologies for capturing emissions hardly progress».
Alle disse tre observasjonene stemmer. Det viser statistikk. Det mest bemerkelsesverdige er at CCS ikke tar av (lite har skjedd siden Statoil for mer enn 20 år siden begynte å injisere CO2, fanget fra produsert gass fra et jura-reservoar, ned i tertiære sandsteinslag (Utsireformasjonen) under Sleipner-plattformen), til tross for at alle snakker om hvor viktig denne teknologien er for å redusere utslippene av CO2 på global basis.
GEO 02/2017: «Mot fullskala CCS»
GEO 03/2007: «Porøste sandsteinsformsjoner gir sikker lagring«.
Equinor konkluderer derfor slik: «The transition is simply too slow, and must speed up«.

«n short, even with technology development happening quicker than expected, the transition taking place is too slow, much due to insufficient policy actions.»
Bakgrunn
Energy Perspectives gis ut årlig av Equinor. Rapporten utarbeides uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger. Den er utarbeidet for å gi en faglig vurdering av makroøkonomisk utvikling og langsiktige perspektiver på det internasjonale energimarkedet. Rapporten er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene.
Det er et mål at rapporten skal skape større forståelse for usikkerhet på lang sikt og hvordan ulike drivkrefter kan påvirke denne usikkerheten. Energy Perspectives har blitt en viktig referanse i selskapets internasjonale samtaler om energi- og klimaspørsmål. Teamet bak rapporten inviteres hvert år til internasjonale møter og konferanser for å presentere sine perspektiver.
X