«Drill, find and sell»Svein Ilebekk ser stadig nye muligheter for Origo Exploration. Mye olje og gass «yet to find på norsk sokkel» og en relativt høy suksessfaktor i modne områder de siste årene bidrar til optimismen. Men han mener at høy leteaktivitet betinger at vi greier å påvise større volumer i nye funn enn det vi har gjort de siste årene. Foto: Halfdan Carstens

«Drill, find and sell»

Det er kjøpers marked. Origo Exploration nyter fordel av en velfylt kasse og kan velge og vrake i farm-in-tilbud på letelisenser.

– Er det fortsatt god butikk å lete etter olje og gass på norsk sokkel?
Det var Svein Ilebekk, CEO i Origo Exploration, som stilte dette kritiske spørsmålet på konferansen NCS Prospects («The Exploration Strategy Conference») i Stavanger 1. og 2. november. GeoPublishing var arrangør i samarbeid med Rystad Energy.
Ilebekk har bred erfaring som oljeselskapsgründer. Sammen med Tim Sullivan og Andrew Armour står han bak både Revus Energy, Agora Oil & Gas og nå sist Origo Exploration (GEO 08/2014; «Bygger oljeselskap for tredje gang»). I likhet med Revus og Agora er Origo finansiert gjennom Private Equity-selskaper (PE) som stiller høye krav til avkastning på investert kapital.
Siden oppstarten for to år siden har teamet i Origo evaluert mer enn 300 tilbud om farm-in, og selskapet har så langt gått inn i 11 lisenser, 3 i UK og 8 i Norge. Gjennom aktiv leteboring er status så langt 4 relativt små, men interessante funn.
Origos letestrategi er først og fremst rettet mot modne områder av britisk og norsk sokkel. Selskapet startet som er rent leteselskap i 2014. Med datidens oljepris på mer enn 100 dollar/fat var ideen «Drill, find and sell discoveries».
 – Dette var en modell som gjennom vellykket leting vil kunne tilfredsstille PE-aktørers avkastningskrav, sa Ilebekk.

Etter oppstart av Origo har vi sett en dramatisk nedgang i oljeprisen, noe som har medført en betydelig budsjettreduksjon i de fleste oljeselskapene. Dette har igjen resultert i lavere leteaktivitet og utsettelse av utbyggingsprosjekter. Med 525 millioner dollar i kommitert kapital ved oppstart har Origo imidlertid vært i stand til å ta fordel av faktorer som har vært ødeleggende for andre.
– Mens det for noen ganske få år siden var selgers marked, er det i dag kjøpers marked, både vedrørende letelisenser og utbyggingsprosjekter, påpeker Ilebekk.
Med en betydelig kapitalbase nyter selskapet fordel av den bølgedalen oljeindustrien er inne i. Ilebekk finner også inspirasjon i at det fortsatt er mye olje og gass å finne på norsk sokkel, og at suksessraten faktisk er relativt høy, selv om funnene er overveiende små. Origo vil i tiden som kommer forvente en fortsatt reduksjon i letekostnadene ved at riggratene er nede i 150.000-200.000 dollar per dag.
Basert på de endrede rammebingelser som lavere oljepris og redusert leteaktivitet, er Origo i ferd med å dreie strategien noe.
– Hovedfokus vil fortsatt være leting, men vi vil vurdere å investere i utbyggingsprosjekter og kanskje også kjøpe produksjon for å gi inntektsstrøm.
Ilebekk tok også en gjennomgang av hva slags strategi nasjonen Norge bør følge.
– Vi må beholde ordningene med kombinasjonen av TFO og nummererte runder. Dette virker jo bra, så da er det ingen grunn til å endre systemet.
– Samtidig må vi ha i tankene hva som skjer når det blir gjort små funn i nærheten av eksisterende infrastruktur For at tidskritiske mindre funn skal kunne utvikles, bør skatteinsentiver vurderes, sa han på konferansen.
Et tredje spørsmål er i hvilken grad selskapene har nok areal å lete på. Noen har det, mens andre trenger mer for å utnytte ressursene sine.
– I lys av at det er forskjellige aktører med forskjellige strategier bør størrelsen på arealene som utlyses vurderes, men vi må også tenke nøye over om vi er raske nok med å dele ut nye lisenser, sa Ilebekk.

Oljeprisen er det vanskelig å spå noe om. Svein Ilebekk tror ikke vi vil se 100 dollar per fat i nærmeste fremtid. Han forholder seg i stedet til at den vil ligge på mellom 40 og 80 dollar per fat. Og med en slik pris ser han for seg rundt 25-30 letebrønner på norsk sokkel i året.
– Det «grønne skiftet» har kommet for å bli. Dette er noe vi må ta inn over oss. Det vil likevel ta lang tid før alternative energikilder vil kunne ta over for fossile energiformer, og vi må derfor søke å opprettholde leteaktiviteten.
Derfor avsluttet han med følgende klare melding:
– Vi må ikke endre systemet med skatteinsentiver for leting. Hvis så skjer vil det ha en umiddelbar negativ effekt på leteaktiviteten på norsk sokkel som på lengre sikt vil redusere produksjonsnivået på sokkelen.

X