Edvard Grieg blir mye større

Edvard Grieg blir mye større

Den siste avgrensningsbrønnen på Edvard Grieg-feltet bidrar til at reservene øker med opp til 50 millioner fat utvinnbar olje.

Lundin Norway AS er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnen 16/1-23 S på oljefeltet Edvard Grieg på Utsirahøyden.
Feltet ble påvist høsten 2007 og består av reservoarbergarter i kritt, jura og trias. Før denne siste brønnen var operatørens ressursanslag for feltet på 187 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Nå øker anslaget med 6-50 millioner fat olje som ligger i et eget segment med en høyere olje/vann-kontakt enn i det øvrige feltet.
Pressemeldingen fra Oljedirektoratet.
Les også «Ett åt til oljen strømmer» og «Gjev pris til Lundin«.
Les om Edvard Grieg-feltet.

X